Uroczysta inauguracja projektu
9 listopada 2018 r. klasa 7b i 8c brały udział w uroczystej inauguracji projektu „Przez grywalizację do przedsiębiorczości” na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, Szczecin, w auli im. L. Babińskiego.

Program konferencji:

9:00 uroczysta inauguracja projektu

9:20-9:50 wykład wprowadzający, dr hab. inż. prof. US Alberto Lozano Platonoff

10:00-12:00 warsztaty „gra w kolory”

12:00-13:00 obiad

13:00-13:10 powrót do sal warsztatowych

13:10-14:50 warsztaty „produkcja łodzi”

15.00 zakończenie konferencji.
Przygotowanie do grywalizacji.
12 lutego 2019 r. klasa 7b i 8c brała udział w drugiej konferencji w ramach projektu "Przez grywalizację do przedsiębiorczości" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, ul. Mickiewicza 64 wSzczecinie.

Przygotowanie do grywalizacji.
Podczas konferencji uczniowie mieli okazję do zapoznania się z interfejsem symulacji komputerowej. Uczestnictwo w workshopie było bardzo ważne z punktu widzenia zapoznania się z mechanizmem gry. Ponadto przeprowadzono warsztaty pogłębiające umiejętności uczniów z zakresu  przedsiębiorczości, ukierunkowane na grywalizację. Uczyli się:
* projektowania produktów ze względu na oczekiwania klientów (jak przełożyć to co ludzie oczekują, na to co producenci mogą wytworzyć), 
* jak opracować marketingowo przygotowany produkt, ponieważ nie wystarczy zaprojektować produkt, trzeba go jeszcze sprzedać tzn. zareklamować, wycenić i dystrybuować (bazowali na koncepcji marketingowej 4P), 
* co jest sednem działalności gospodarczej czyli przepływy finansowe: zapoznanie z pojęciem kosztów i przychodów, a w konsekwencji liczenie zysków bądź niestety stratę.Z naszej galerii