Projekt pt. Edukacja bez barier w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie


 

Zajęcia matematyczne gry i zabawy:

klasy 1 pani Agnieszka Stachowicz (1 grupa)

klasy 2 pani Malwina Biedzińska (1 grupa)

klasy 3 pani Anna Stasiak-Mąkosa (1 grupa)


Przyrodnicze:

Biologia - pani Joanna Orzechowska kl 7 (1 grupa)

Geografia - pani Bogna Domagalska-Bagniak klasy 5 i 6 (2 grupy)

Fizyka - pan Jerzy Okopny klasy 7 i 8 (2 grupy)

Chemia- pani Anna Andruszko klasy 7 i 8 (1 grupa)

J. Angielski- pani Jolanta Jastrzębska kl 8 (2grupy)

pani Katarzyna Dziadosz kl 4 (1 grupa)

J. Niemiecki– pani Viola Nowicka - Gibutowska kl. 6, 7, 8 (3 grupy)

Zajęcia z projektowania gier komputerowych- pani Gabriela Kaźmierowska klasy 4 i 5 (2 grupy)

Projekt społeczny Twoje zdrowie w twoich rękach- pani Joanna Orzechowska klasy 5 (1grupa)

Zajęcia logopedyczne-p. Rutkowska klasy 1 i 4 oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1 grupa)

Socjoterapeutyczne- p. Monika Kokulska vel Kokula klasy 1 i 4 oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1 grupa)

 

Rekrutacja będzie prowadzona od 17.09 do 20.09.2018 r. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku 17.09.2018 r. godz. 9.00 do czwartku 20.09.2018 r. do godz.15.00.

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo posiadają uczniowie z niepełnosprawnością weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Termin zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Dokumenty do pobrania

 

Z naszej galerii