Szkolny zestaw programów

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci

w Mierzynie

2018/2019

 

EW - edukacja wczesnoszkolna

WP - wychowanie przedszkolne

JA - język angielski

R - religia

E. - etyka

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE

na rok szkolny 2018/2019

obowiązujący od 01.09.2017r.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNEGO

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

1.

Dydaktyczno - wychowawcze

M. Kwaśniewska

W. Żaba- Żabińska

Nasze przedszkole. Program edukacji

przedszkolnej wspomagający rozwój

aktywności dzieci.

MAC Edukacja

WP/6/SP

dop. 31.08.2017

2.

Religia

Komisja Wychowania

Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii Rzymskokatolickiej „Kochamy dobrego Boga”

WAM

R/9/SP

dop. 28.08.2014

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA KLASY I

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE

NA LATA 2018 – 2021

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

1.

Edukacja

wczesnoszkolna

Teresa Janicka-Panek

Program nauczania – uczenie się dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”.

Nowa Era

EW/ 9/SP

dop. 31.08.2017

2.

Religia

Komisja Wychowania

Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „W drodze do Wieczernika”

WAM

R/6/SP

dop. 28.08.2014

3.

Język angielski

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mendela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

Program nauczania języka angielskiego dla

I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa,

klasy 1-3.

MACMILLAN

POLSKA

JA/8/SP

dop. 31.08.2017

4.

Etyka

Marek Gorczyk

Etyka „Chcemy być lepsi”

Siedmiogród

E/1/SP

dop. 28.08.2014


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA KLASY II

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE

NA LATA 2017 – 2020

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

1.

Edukacja

wczesnoszkolna

Teresa Janicka-Panek

Program nauczania – uczenie się dla I etapu kształcenia – edukacja wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców”.

Nowa Era

EW/ 9/SP

dop. 31.08.2017

2.

Religia

Komisja Wychowania

Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „W drodze do Wieczernika”

WAM

R/6/SP

dop. 28.08.2014

3.

Język angielski

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

Program nauczania języka angielskiego dla

I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa,

klasy 1-3.

MACMILLAN

POLSKA

JA/8/SP

dop. 31.08.2017

4.

Etyka

Marek Gorczyk

Etyka „Chcemy być lepsi”

Siedmiogród

E/1/SP

dop. 28.08.2014


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW DLA KLASY III

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE

NA LATA 2016 – 2019

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł programu

Wydawnictwo

Nr w szkolnym zestawie programów

1.

Edukacja

wczesnoszkolna

Marzena Kędra

Doświadczanie świata. Edukacja

wczesnoszkolna. Program nauczania dla

I etapu.

ORE

EW/ 8/SP

dop. 28.08.2014

2.

Religia

Komisja Wychowania

Katolickiego Episkopatu Polski

Program nauczania religii Rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „W drodze do Wieczernika”

WAM

R/6/SP

dop. 28.08.2014

3.

Język angielski

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

Program nauczania języka angielskiego dla

I etapu edukacyjnego szkoła podstawowa,

klasy 1-3.

MACMILLAN

POLSKA

JA/7/SP

dop. 28.08.2014

4.

Etyka

Marek Gorczyk

Etyka „Chcemy być lepsi”

Siedmiogród

E/1/SP

dop. 28.08.2014


 Zatwierdzam do użytku szkolnego z dn. 01.09.2018r.

Szkolny zestaw programów nauczania został dopuszczony do użytku dnia 31.08.2018r.Z naszej galerii