Mały Samorząd Uczniowski

Opiekunowie: Wioletta Gutowska i Malwina Biedzińska

Regulamin Małego Samorządu Uczniowskiego

działającego w PSP im. „Przyjaciół Dzieci” w Mierzynie

 

Postanowienia ogólne:

  • W szkole działa „Mały Samorząd Uczniowski”
  • „Mały Samorząd” tworzą uczniowie klas I- III.
  • Do organów „Małego Samorządu” należą gospodarze klas I- III.

 

 

Struktura organizacyjna „ Małego Samorządu”

  • Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Małego Samorządu”, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
  • Nad prawidłową realizacją zadań czuwają opiekunowie „Małego Samorządu”, współpracując z opiekunem samorządu szkolnego oraz wychowawcami klas I-III, świetlicy szkolnej.
  • Gospodarze klas I-III biorą udział w spotkaniach samorządu uczniowskiego i przekazują informacje z narad pozostałym członkom „Małego Samorządu” na własnych zebraniach.

 

 

Kompetencje „Małego Samorządu”

  • „Mały Samorząd” może przedstawiać swoje opinie i propozycje dotyczące bieżących spraw szkoły radzie samorządu uczniowskiego lub jego opiekunom.
  • „Mały Samorząd” ma prawo poprosić o pomoc w realizacji zadań każdego członka rady pedagogicznej i rady rodziców.
  • Postanowienia końcowe
  • Regulamin „Małego Samorządu musi być zgodny z regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Statutem Szkoły.

 

 


Z naszej galerii