Ogłoszenia nr 2021/BZP 00032369/01 z dnia 14.04.2021 r.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00032369/01

z dnia 14.04.2021 r.

o zamówieniu Usługi: Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie


Informacja o wyborze oferty
Z naszej galerii