Szanowni Rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie.

W związku z niepokojącymi doniesieniami środków masowego przekazu, Policji oraz Prokuratury, dotyczącymi korzystania przez dzieci z gier komputerowych, zwłaszcza niosących zagrożenie dla ich życia i zdrowia ( „Niebieski wieloryb”, „Szkoła czarownic”…), pragniemy uwrażliwić Państwa na kwestię bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni.

Bezpieczeństwo naszych Uczniów jest dla nas najważniejsze, dlatego w szkole podejmujemy bardzo wiele działań oraz rozmów, które mają je naszym podopiecznym zapewnić. Uczniowie zapoznają się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeniami jakie płyną z nieumiejętnego korzystania z telefonów komórkowych, uczą się rozpoznawać zjawisko cyberprzemocy oraz informowani są o skutkach prawnych i konsekwencjach przemocy w sieci.

Z naszej strony zapewniamy Państwa, że reagujemy natychmiast, gdy na terenie placówki pojawi się jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. W czasie pozaszkolnym to jednak Rodzice przejmują kontrolę nad dziećmi i czasem, który spędzają one przed komputerem, telewizorem, nad ich aktywnością na portalach społecznościowych, a także sposobem korzystania z telefonów komórkowych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wnikliwą obserwację dzieci, zwrócenie uwagi na ich sposoby korzystania z Internetu (doceniamy jego ogromne walory edukacyjne).

Pragniemy przypomnieć również, że na terenie naszej szkoły wprowadzony został zakaz używania telefonów komórkowych, co w jakimś stopniu zabezpiecza dzieci.

Polecamy Państwu linki, które mogą być przydatne do lepszego zrozumieniu problemu oraz do pracy wychowawczej:

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

www.fundacjadds.pl

http://bezpiecznyinternet.edu.pl/

http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor

W celu uzyskania porad i wskazówek możecie Państwo dzwonić pod nr telefonu 800100100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc. Dzieci i młodzież, potrzebująca pomocy może ją uzyskać pod nr tel. 800 12 12 12 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Z wyrazami szacunku, grono pedagogiczne oraz dyrekcja szkoły.

Z naszej galerii