Plan Pracy

Małego Samorządu Uczniowskiego

klas I-III

w roku szkolnym 2019/2020

Znalezione obrazy dla zapytania logo psp mierzyn

 

 

Opiekunowie: Agnieszka Stachowicz, Agnieszka Żuczek

Powołanie Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie najmłodszych uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III powinno zajmować ważne miejsce. Poprzez jej tworzenie uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami, funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły. Mały Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania wynikające ze „Statutu szkoły”, „Planu wychowawczego” oraz realizował własne założenia mające na celu aktywizowanie uczniów. Będzie realizował zadania zgodne z misja i wizją szkoły.

 

Postanowienia ogólne:

 1. W szkole działa Mały Samorząd Uczniowski.
 2. Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III.
 3. Do organów Małego Samorządu należą samorządy klas I- III.

 

Struktura organizacyjna Małego Samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do Małego Samorządu, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

 

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

 

Cele szczegółowe:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Wspieranie i rozwijanie zdolności, zainteresowań i talentów uczniów.
 • Naukę samodzielności, lecz także uwrażliwianie na potrzeby innych.
 • Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.
 • Wdrażanie do odpowiedzialności moralnej, poszanowania odrębności przekonań, tolerancji.
 • Zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych m. in. Konwencja Praw Dziecka.
 • Kształcenie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.

 

Założenia:

 • Pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 • Zachęcanie i angażowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • Prowadzenie tablicy informacyjnej Małego Samorządu Uczniowskiego;
 • Zamieszczanie planu imprez i ważniejszych informacji na stronie internetowej szkoły;
 • Organizacja i udział w akcjach charytatywnych;
 • Organizacja konkursów.

Zadania Małego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

 

 

TERMIN REALIZACJI

FORMA REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wrzesień

 • Opracowanie planu pracy MSU.
 • Wybór członków Małego Samorządu Uczniowskiego.
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”- krótka lekcja o segregacji śmieci.
 • Powitanie jesieni „ Polska Złota Pani Jesień”- wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU Wychowawcy klas

Październik

 • Konkurs pt.: „Nauczyciel na wesoło”.
 • Dzień Nauczyciela – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Organizacja „Dnia spódnicy”.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU

Listopad

 • „Jesienne święta”– wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • „Andrzejkowy Jarmark” – stoiska z wróżbami andrzejkowymi.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU

Grudzień

 • Włączenie się do pomocy przy świątecznym kiermaszu.
 • Powitanie zimy „Witaj Zimo”- gazetka okolicznościowa.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU

Styczeń

 • Ogłoszenie „Dnia Sprzątania Biurka”.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU

Luty

 • Walentynki – wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU

Marzec

 • Dzień Kobiet - przygotowanie gazetki okolicznościowej.
 • Powitanie wiosny- wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU Wychowawcy klas

Kwiecień

 • Konkurs fotograficzny pt.: „Pani Wiosna”.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU Wychowawcy klas

Maj

 • Majowe Święta- wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU

Czerwiec

 • Powitanie lata „Witamy wakacje radośnie i zdrowo”- wykonanie gazetki okolicznościowej.
 • Podsumowanie pracy Małego Samorządu Uczniowskiego – wręczenie nagród i dyplomów.
 • Aktualizacja strony internetowej.

Opiekunowie MSU Wychowawcy klas

 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ

23.10.2019 środa godz.11.40

20.11.2019 środa godz.11.40

8.01.2020 środa godz.11.40

5.02.2020 środa godz.11.40

4.03.2020 środa godz.11.40

8.04.2020 środa godz.11.40

6.05.2020 środa godz.11.40

3.06.2020 środa godz.11.40

Spotykamy się pod tablicą informacyjną MSU vis a vis sali 0.42.


 

Z naszej galerii