Mierzyn dnia 15.06.2016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 8

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

 • Zebranie odbyło się 15 czerwca 2016 roku o godz. 1700.
 • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
 • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
 • W zebraniu uczestniczyło 17 osób. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Rozpatrzenie podań skierowanych do R.R.

2. Przemówienie pani Dyrektor Iwony Kacperskiej-Kufel.

3. Przemówienie przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzyny Drążkiewicz.

 

 

1. Rozpatrzenie podań.

Podanie od pani Przybysz

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

0

17

0

 

Podanie od pani Jastrzębskiej

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

17

0

0

 

2. Pani dyrektor poprosiła o dalsze kontynuowanie współpracy, o dialog, konstruktywne rozmowy w celu dobra naszych dzieci. Przekazywanie wszystkich spraw od rodziców jest ważne, aby można było szybko zareagować.

 • Poprosiła o szybkie zebranie we wrześniu.
 • Zasugerowała aby w klasach wybierać rodziców, którzy będą przychodzili na zebrania.
 • Od przyszłego roku mają byś karty wejściowe do szkoły.
 • Coraz więcej pojawia się w klasach młodszych ( klasy 0 i I) dzieci agresywnych, należy zwrócić na to uwagę.
 • Należy na zebraniach wspomnieć o tym, że rodzice źle parkują, niszczą trawę, posadzone rośliny.

3. Rada Rodziców podziękował pani Katarzynie Drążkiewicz za 6 letnią współpracę, za poświęcony czas, rozwiązywanie problemów, angażowanie się w sprawy szkoły wręczając kwiaty oraz upominek.

Pani Katarzyna również podziękował rodzicom za czasami ciężką ale zawsze owocną współpracę, za to że zawsze na pierwszym miejscu braliśmy dobro naszych uczniów i to było dla nas najważniejsze, przekazywania każdej kwoty było rozpatrywane pod kątem korzyści dla uczniów.

Pani dyrektor dołączyła się do podziękowań i poprosiła aby R.R. nadal tak współpracowała pozytywnie jak do tej pory. Czasami zdarzały się niejasności ale zawsze rozwiązanie było budujące.

Wolne wnioski.

 • Podstawa programowa Ustawy o Systemie Oświaty powinna być realizowana dla klas 0 w ciągu 5 godzin. Religia i etyka są lekcjami dodatkowymi tak samo jak zajęcia komercyjne.
 • Od przyszłego roku będzie sklepik szkolny.

 

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 15 czerwca 2016 o godz. 1800.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności

Nr 2 Podania

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI  PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Magdalena Łagodzka

Z naszej galerii