Mierzyn dnia 11.05.2016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 7

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 11 maja 2016 roku o godz. 1710.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
  • W zebraniu uczestniczyły 23 osoby. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Powitanie przez panią dyrektor Iwonę Kacperską-Kufel obecnych.

2. Przemówienie przewodniczącej R.R. pani Katarzyny Drążkiewicz

3. Rozpatrzenie podań skierowanych do R.R.

4. Wolne wnioski.

 

 

1. Pani dyrektor omówiła plan organizacji Dnia Dziecka, który odbędzie się 1 czerwca w środę. Przygotowaniami zajmą się nauczyciele. Odbędzie się spotkanie z policją na temat bezpiecznych wakacji.

a) Przedszkole organizuje zabawę we własnym zakresie już od 30 maja. Prosi Radę Rodziców o soki, wodę, ciastka i owoce.

b) Klasy 1-3 będą miały zabawę na terenie szkoły od godziny 830 do godziny 1300. Wypożyczona będzie loteria – koło fortuny, wszystkie dzieci otrzymają nagrody, będzie maszyna do robienia popcornu, nauczyciele zrobią soki ze świeżych warzyw i owoców, odbędą się konkursy i każde dziecko biorące udział otrzyma nagrodę.

c) Klasy 4-6 będą miały zorganizowany „Dzień Sportu” na Mierzyniance. Podczas niepogody zabawa zostanie przeniesiona na salę gimnastyczną w szkole i rozpocznie się od godziny 1130.

Pani dyrektor poprosiła, aby kwotę 4 tysięcy złotych przekazać na zorganizowanie przez nauczycieli „Dnia Dziecka”, taka kwota została również wydana w zeszłym roku.

Padła również propozycja, aby przekazać po 100 złotych na klasy, które będą w tym czasie na wycieczkach klasowych.

d) Poruszyła temat identyfikatorów, który omówiła wcześniej z panią od BHP. Podsumowując, identyfikatory są bezpieczne jednak są za miękkie. Smycze się nie nadają i niestety muszą zostać klipsy.

e) Odniosła się do wychodzenia dzieci na komendę do toalet, w uzasadnieniu uwzględniła, iż dzieci boją się chodzić same.

2. Pani Katarzyna Drążkiewicz w obecności pani dyrektor zasugerowała, aby nauczyciele, którzy prosili o sfinansowanie lub dofinansowanie organizowanych przez siebie konkursów bądź imprez umieścili informację np. na dyplomie czy w formie plakatu o zaangażowaniu i poparciu Rady Rodziców. Rada Rodziców wspiera finansowo wiele przedsięwzięć w szkole ale prawie nikt o tym nie wspomina.

3. Rozpatrzenie podań i głosowanie

Przekazanie kwoty 4000 złotych na „Dzień Dziecka” organizowany przez nauczycieli

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

23

0

0

 

Podanie od pani Beaty Kropidłowskiej dot. zakupu projektora kwota 1 240 zł

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

23

0

0

 

Podanie od pani Sylwii Cierpicy i Grażyny Szałkiewicz na „Debeściaki z naszej paki 2016” na kwotę 590 zł

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

18

1

4

Podanie od pani Anny Krogulewskiej-Wróbel na dofinansowanie w kwocie 300zł na konkurs recytatorski „ Wiersze naszego dzieciństwa”

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

23

0

0

Podanie od pani Gutowskiej oraz Kowalczyk „Ortografek 2016”

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

21

0

2

 

Podanie od pani Magdaleny Pulwer „Gra w klasy z płyt chodnikowych”, „Pregola”

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

23

0

0

 

Podanie od pani Hanny Januszewskiej

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

23

0

0

 

4. Wolne wnioski

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 11 maja 2016 roku o godz. 1810.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności.

Nr 2 Podania

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Magdalena Łagodzka

 

Z naszej galerii