Mierzyn dnia 11.04.2016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 6

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 11 kwietnia 2016 roku o godz. 1700.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
  • W zebraniu uczestniczyły 24 osoby. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Powitanie przez panią dyrektor Beatę Brozio zebranych oraz przedstawienie sprawozdania z kiermaszu wielkanocnego.

2. Przemówienie przewodniczącej R.R. pani Katarzyny Drążkiewicz

3. Wolne wnioski.

 

 

1. Pani dyrektor Beata Brozio przekazała informację:

a) z rozliczenia kwoty 4290,00 złotych uzbieranej podczas kiermaszu bożonarodzeniowego:

  • z klas 0-3 wpłynęło 12 podań i zostały dofinansowane na kwotę 1540,00 zł.
  • z klas 4-6 wpłynęło 13 podań i zostały dofinansowane na kwotę 2750,00 zł.

b) podczas kiermaszu wielkanocnego została zebrana kwota 6705,00 złotych, która zostanie w podobny sposób rozdysponowana jak z kiermaszu bożonarodzeniowego.

c) o identyfikatorach, które zdaniem niektórych rodziców są zagrożeniem dla dzieci.

Temat ten został poruszony na Radzie Rodziców, ponieważ najważniejszym zadaniem szkoły jest bezpieczeństwo uczniów. Celem identyfikatorów było oznaczenie naszych uczniów, gdyż zdarzają się przypadki wchodzenia uczniów z innych szkół na teren szkoły.

Podczas wyjaśnień pani dyrektor jeden z rodziców zaproponował, aby zamiast identyfikatorów w formie przypinek były na smyczkach na rzepy, ponieważ są bezpieczniejsze – koszt około 2 zł.

 

Rada Rodziców podjęła decyzję, iż do tematu identyfikatorów powróci na początku przyszłego roku szkolnego.

Odbyła się dyskusja na temat punktów minusowych dotyczących nie noszenia identyfikatorów przez uczniów.

Podjęto decyzję, za zakupem nowych identyfikatorów od nowego roku szkolnego, a w tym roku na własny koszt mogą zakupić rodzice, którym przeszkadza identyfikator w takiej formie.

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

24

0

0

Pani dyrektor poprosiła, aby przekazać informację dotyczącą identyfikatorów na najbliższych zebraniach klasowych.

d) uczniowie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na powrót do domu bez opieki, mogą samodzielnie wychodzić poza teren szkoły po zakończonych lekcjach.

 

2. Pani Katarzyna Drążkiewicz poruszyła temat statuetek, które były tradycją szkoły i przypomniała o kosztach 48 zł i dofinansowaniu 15 zł z Rady Rodziców. Pojawiła się polemika na temat statuetek, iż są nietrwałe. Kruszą się, szybko odpadają części w związku z powyższym pojawiła się propozycja zastąpienia ich zdjęciem w ramce w formie tabla. Pomysł został pozytywnie przyjęty.

Dla uczniów z czerwonym paskiem będą wręczane złote sowy.

TABLO

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

24

0

0

ZŁOTA SOWA

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

24

0

0

 

 

3. Wolne wnioski

Pani dyrektor Beata Brozio podziękowała za uczestniczenie w zebraniu. Powiedziała, że nauczyciele bardzo życzliwie podchodzą do uczniów, wkładają całe swoje serce. Czasami dochodzi jednak do konfliktu miedzy nauczycielami a rodzicami, ponieważ wszyscy chcą dobrze dla dzieci.

Jeden z rodziców również podziękował za uwzględnienie jego prośby o wcześniejszym informowaniu o organizowanych imprezach szkolnych.

 

Podczas tego zebrania doszło do nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ zdecydowana część zebranych postanowiła wyjść podczas zebrania nie uwzględniając toczących się dalszych dyskusji. Przewodnicząca pani Katarzyna Drążkiewicz była zaskoczona sytuacją, ponieważ nie zakończyła jeszcze zebrania a pozostały do rozpatrzenia podania, które w zaistniałej sytuacji nie zostały odczytane i poddane głosowaniu.

 

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 11 kwietnia stycznia 2016 roku o godz. 1900 roku.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności.

Nr 2 Procedura 110 noszenia identyfikatora uczniowskiego.

Nr 3 Tabela dodatnich i ujemnych punktów przyznawanych uczniom wg. Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

 

 


PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI  PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Magdalena Łagodzka

Z naszej galerii