Mierzyn dnia 25.01.2016

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 5

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 25 stycznia 2016 roku o godz. 1700.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
  • W zebraniu uczestniczyło 16 osób. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Powitanie przez panią dyrektor Iwonę Kacperską-Kufel obecnych oraz omówienie spraw dot. bieżącego roku kalendarzowego.

2. Rozpatrzenie podań skierowanych do R.R.

3. Przemówienie przewodniczącej R.R. pani Katarzyny Drążkiewicz.

4. Wolne wnioski.

 

 

1. Pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel poinformowała:

a) o naborze uczniów na nowy rok szkolny 2016/2017, który odbędzie się od 15 marca do 15 czerwca br.

b) 19 marca odbędzie się tradycyjnie organizowany w szkole PCHLI TARG, który zostanie połączony z dniem otwartym szkoły. Dokładne informacje będą na stronie szkoły.

c) przyszły już identyfikatory, które dzieci będą musiały nosić obowiązkowo już po feriach, wychowawcy przykażą je w klasach. Identyfikatory z logo szkoły będą służyły na wyjazdy do reprezentowania szkoły.

d) Bank Zachodni WBK 13 stycznia poinformował, że KNF wycofał z rynku karty prepaid i są tworzone nowe, nasza szkoła jest na liście oczekujących i jak powstaną to je otrzymamy.

e) odniosła się do przedstawienia, które zainscenizował szkolny teatr CICHOSZA przed zebraniami szkolnymi. W ankietach szkolnych wypełnianych przez rodziców pojawiła się prośba o przekazywanie informacji dot. organizowanych imprez-przedstawień w szkole i chęć uczestniczenia. Przez zaistniałą sytuację być może rodzice zechcą częściej brać udział w takich realizacjach, sprawiając jednocześnie przyjemność dzieciom, które to przygotowywały. Należy doceniać i szanować pracę wszystkich starających się dzieci nie tylko swoich.

f) do 30 czerwca rodzice dzieci klas 0 muszą zdeklarować się czy chcą jeszcze pozostawić w zerówce swoje dziecko.

g) pojawił się sygnał do dotyczący psów pozostawionych pod szkołą przy furtkach, drzewach, przed bramą i niestety psy załatwiają jednocześnie w tych miejscach swoje potrzeby. Jest tabliczka informacyjna o zakazie jednak rodzice ją lekceważą. Przy przedszkolu jest taka sama sytuacja. Pojawił się pomysł aby zaangażować straż miejską.

h) uczniowie z Bezrzecza przechodzą już do swojej szkoły, taka informacja była przekazywana przy przyjmowaniu ich na początku roku szkolnego.

i) na zakończenie szóstych klas tradycją szkoły jest wręczanie statuetek, kwota 55zł z czego rodzic ponosi koszt 15 zł a resztę dopłaca Rada Rodziców.

Czy wszyscy wyrażają zgodę na zakup statuetek?

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

16

0

0

 

j) dla klas 0-3 organizowany jest bal, wychowawcy przekazali informacje, iż rodzice chcą profesjonalistów do organizacji a nie nauczycieli, koszt 4zł.

2. Przewodnicząca R.R. pani Katarzyna Drążkiewicz poinformowała, iż zadaniem statutowym Rady Rodziców jest wspomaganie szkoły z zakupie potrzebnych rzeczy, na które szkoła nie ma pieniędzy lub nie może kupić ze względu na swoją podmiotowość.

3. Rozpatrzenie podań

 

a) Podanie nr 1 załącznik nr 2 od pani Michaliny Krywan

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

16

0

0

 

b) Podanie nr 2 załącznik nr 3 od pani Hanny Januszewskiej

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

16

0

0

 

c) Podanie nr 3 załącznik nr 4 od pani Michaliny Krywan

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

16

0

0

 

4. Wolne wnioski

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 25 stycznia 2016 roku o godz. 1810 roku.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności

Nr 2 Podanie od pani Michaliny Krywan

Nr 3 Podanie od pani Hanny Januszewskiej

Nr 4 Podanie od pani Michaliny Krywan

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Magdalena Łagodzka

 

Z naszej galerii