Mierzyn dnia 08.12.2015

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 4

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 8 grudnia 2015 roku o godz. 1700.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Beata Nizio-Bobecka.
  • W zebraniu uczestniczyło 19 osób. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie Kworum.

3. Zabiera głos pani Dyrektor:

a) Znaczki dla uczniów.

Były uwagi rodziców w sprawie agrafek do znaczków.

Propozycja pani Dyrektor dot. znaczków – plastikowe , prostokątne dodatkowo do wpinania. Znaczki z agrafka będą w sytuacji wyjścia uczniów poza teren szkoły. Uczniowie dostaną po dwa znaczki.

UCHWALONO na identyfikatorze „imię i nazwisko”

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

19

0

0

 

b) 4635zł wpłaty na ksero z tej kwoty wydano 1440zł.

c) Poruszono temat niewłaściwego parkowania, propozycja domalowania na miejscu dla inwalidów kobiety z dzieckiem. Pomysł namalowania napisu „zakaz parkowania” na jezdni na terenie szkoły. Propozycja zakazu przechodzenia na opasce wokół budynku przez pieszych.

4. Dofinansowanie konkursu „ Mini Playback Show” w kwocie 300zł-350zł

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

19

0

0

 

5. Dofinansowanie 200zł na szkolny konkurs fotograficzny „ Odnajdź swoją panią”

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

25

0

0

 

6. Prośba o dofinansowanie gier i stołu do pingponga, gry będą wypożyczane z biblioteki na nazwisko dziecka.

7. Prośba rodziców z klasy 0b, 0c o dofinansowanie odtwarzacza CD.

8. Przekazano prezent Mikołajkowy do Punktu Przedszkolnego na ręce Pani reprezentującej.

 

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 8 grudnia 2015 roku o godz. 1830.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności.

NR 2 Podanie od wychowawców z klas 1-3.

NR 3 Podanie od wychowawców z klas 1-3.

NR 4 Podanie od pani Katarzyny Lewandowskiej.

NR 5 Faktury za ksero oraz rozliczenie.

 

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Beata Nizio-Bobecka

Z naszej galerii