Mierzyn dnia 03.11.2015

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 3

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 3 listopada 2015 roku o godz. 1700.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
  • W zebraniu uczestniczyło 25 osób. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Omówienie spraw dot. wystosowanych podań przez R.R. do Gminy.

2. Rozpatrzenie podań skierowanych do R.R.

3. Przemówienie pani dyrektor Iwony Kacperskiej-Kufel.

4. Wolne wnioski.

5. Przemówienie przewodniczącej R.R. pani Katarzyny Drążkiewicz

 

1. Omówione zostały sprawy przejścia dla pieszych przy ulicy Kolorowej. R.R. wystosowała prośbę o bezpieczniejsze przejście. Pan Dariusz Podhajny, który monitorował rozwiązanie problemu poinformował, iż pasy na tym przejściu zostaną w pomalowane specjalnie na dwa kolory oraz nałożone na nie będą odblaski. Natomiast w wystosowanym drugim podaniem z punktu przedszkolnego do Gminy odnośnie bezpiecznego wyjścia z terenu przedszkola na prośbę rodziców spowolnień na drodze nie będzie zostaną zamontowane balustrady do 20 listopada bieżącego roku.

2. Członkowie Rady Rodziców zostali a poinformowani o tym, iż na festynie rodzinnym uzbierano kwotę ponad 12000 złotych. Zakupiono tablice elektroniczne i pozostała jeszcze kwota 2450 złotych. Przyszła już prowizja z ubezpieczeń, którą jak co roku pani dyrektor Iwona Kacperska Kufel przekazuje Radzie Rodziców. Poprzez głosowanie R.R. zadecydowała, aby przyjąć prowizje oraz pozostałość ze zbiórki z festynu i proporcjonalnie rozłożyć na grupę przedszkolną i szkolną.

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

24

0

1

 

Podanie od pani Malwiny Biedzińskiej załącznik nr 2

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

25

0

0

 

Podanie od pani Jolanty Jastrzębskiej załącznik nr 3

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

25

0

0

 

3. Pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel :

a) poprosiła R.R. o wyznaczenie daty na zorganizowanie kiermaszu świątecznego, którego organizowaniem zajmie się pani Katarzyna Lewandowska, samorząd uczniowski oraz Rada Rodziców.

b) Przekazała o tym, aby na poziomach klas organizować wigilie wyznaczyła datę na 22 grudnia w tym dniu również będą odbywały się jasełka, poprosiła, aby w klasach ustalić szczegóły.

c) Odniosła się do podania, które otrzymała od rodziców dotyczącego wydłużenia świetlicy o 15 minut. Poinformowała, iż nie ma obecnie możliwości wydłużenia czasu pracy nauczycieli. Wszystko opisane jest w statucie, jest arkusz godzin pracy nauczyciela i nie może przekraczać 40h pracy tygodniowo. Zaproponowała, aby złożyć takie podanie w marcu przyszłego roku, ponieważ będzie tworzony wówczas plan pracy.

d) Przekazała informacje w imieniu pań ze świetlicy, które proszą o kupowanie cegiełek, które przeznaczane są na pomoce.

e) Gorąco poprosiła o większą komunikację, rozwiązywanie spraw wszelkich spraw czy nieporozumień najpierw na poziomie szkoły a następnie ewentualnie kuratorium. Składana była skarga do kuratorium dotycząca przeludnionej szkoły, małej ilości zajęć pozalekcyjnych kuratorium nie stwierdziło żadnych nieprawidłowości wręcz pochwalono naszą szkołę za 41 zajęć dodatkowych. Pani dyrektor poprosiła o umiar i powściągliwość w swoich opiniach i zachowaniu niech dialog trwa. Szkoła jest na 600 uczniów obecnie jest 745 z punktem przedszkolnym więc nie jest tragicznie a niestety musi przyjąć do szkoły wszystkich z rejonu.

f) Poprosiła, aby rodzice porozmawiali z dziećmi, ponieważ mamy początek listopada a ściany w szkole są porysowane, brudne, toalety sa poniszczone, połamane stoły do tenisa stołowego.

g) Karty pozwalające wejść do szkoły miały być od 1 listopada, niestety zwiększyła się ilość uczniów jest więcej kart i to potrwa.

4. Wolne wnioski

a) Rodzic z klasy 0B zabrał głos w sprawie ubezpieczeń i zarzucił, iż rodzice są wprowadzani w błąd, na stronie szkoły nie ma żadnych informacji. Na jednym z poprzednich zebrań ta kwestia była już obszernie wyjaśniona. Zdecydowanie wszyscy potwierdzili, iż od samego początku mówione było, iż ubezpieczenie jest dobrowolne. Chciał również dowiedzieć się od pani dyrektor czy nauczyciele ubezpieczeni są od spraw cywilnych, chciał również dowiedzieć się czy pani dyrektor wiedział, iż ostatnio autokar spóźnił si e o 40 minut na wyjazd klasy 0D i 0B i prosił o wyjaśnieni co zrobiono w tej sprawie i czy kierowca poniósł konsekwencje.

b) W szkole zawsze będzie catering, ponieważ takie było założenie Gminy.

c) Przypomniano prośbę , aby przekazać w klasach żeby rodzice klas starszych nie wchodzili razem z dziećmi rano do szkoły.

d) Pojawił się pomysł, aby utwardzić teren pod przedszkole na parking.

5. Przewodnicząca R.R. pani Katarzyna Drążkiewicz poinformowała:

a) O wydatkach na dzień nauczyciela w kwocie 150 zł

b) Zostały kupione cukierki za 160 złotych na kolorowy dzień jeszcze cześć została. Rada Rodziców głosowała, aby zawsze zakupić słodycze na organizowany kolorowy dzień w szkole.

 

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

25

0

0

 

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 22 września 2015 roku o godz. 1900.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności

Nr 2 Podanie od pani Malwiny Biedzińskiej

Nr 3 Podanie od pani Jolanty Jastrzębskiej

Nr 4 Faktura za tablicę interaktywną.

 


PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Magdalena Łagodzka

Z naszej galerii