Mierzyn dnia 22.09.2015

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 2

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 22 września 2015 roku o godz. 1700.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
  • W zebraniu uczestniczyło 29 osób. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Przemówienie pani Dyrektor Iwony Kacperskiej-Kufel.

2. Przedstawienie się wszystkich członków R.R.

3. Wybór prezydium R.R. na rok 2015/2016

4. Wolne wnioski.

5. Podjęcie Uchwał prze R.R.

6. Rozpatrzenie podań skierowanych do R.R.

 

1. Pani Dyrektor Iwona Kacperska-Kufel przywitała wszystkich obecnych na zebraniu.

a) Wspomniała o dobrej współpracy z poprzednią R.R., nawet gdy bywały uwagi zawsze dochodziliśmy do porozumienia, wszystkie problemy były rozwiązywane. Każdą decyzję, którą podejmował zawsze była uzasadniana. W szkole jest wiele osób chętnych do pomocy, współprac, bardzo przychylnych dzieciom.

b) Poinformowała, że na karcie umożliwiającej wejście do szkoły nie będzie loga szkoły ze względów bezpieczeństwa. W niektórych drzwiach wymieniono zwykłe klamki na gałkowe, uniemożliwiające wejście z zewnątrz.

c) Zaprosiła chętne osoby do współpracy, do składania propozycji, różnych pomysłów udoskonalających życie naszych uczniów w szkole.

d) Przekazała informację, iż Rada Pedagogiczna poparła pomysł jednego z nauczycieli wychowania fizycznego, aby dzieci posiadały oddzielne obuwie na salę gimnastyczną tzw. halówki. Decyzja została uzasadniona tym, że przerwy są zbyt krótkie i nie ma możliwości umycia całej sali gimnastycznej. Dzieci biegając po boisku szkolnym przenoszą piach na salę a podczas lekcji na sali ćwicząc wdychają ten piach i kurz. Dodatkowym argumentem był niszczący się z powodu piachu lakier na parkiecie. Dzieci posiadające dodatkowe obuwie będą nagradzane plusami przez nauczycieli.

e) Przypomniała również, iż według Rozporządzenia o Systemie Oświaty R.R. powinna wspierać szkołę w działaniach statutowych szkoły.

2. Wszyscy obecni na zebraniu przedstawili się i krótko o sobie opowiedzieli.

3. Poprzez głosowanie zostało wyłonione Prezydium Rady Rodziców :

(w kl. 6a głos dwóch osób liczony jest jako jeden)

Przewodniczącą R.R. została pani Katarzyna Drążkiewicz

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

28

0

0

 

Zastępcą Przewodniczącej została pani Beata Nizio

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

28

0

0

 

Skarbnikiem została pani Małgorzata Czugalińska

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

28

0

0

 

Sekretarzem została pani Magdalena Łagodzka

GŁOSOWANIE

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

28

0

0

4. Nowo wybrana przewodnicząca R.R. przypomniała i poprosiła wszystkich członków o zapoznanie się z regulaminem R.R., który znajduje się również na stronie internetowej w zakładce RADA RORDZICÓW.

Poprzez głosowanie została wyznaczona kolejna data zebrania

(w kl. 6a głos dwóch osób liczony jest jako jeden)

 

GŁOSOWANIE za 03 listopada godz.1700

ZA

PRZECIW

WSTRZYMAŁO SIĘ

23

5

0

 

5. Pan Dariusz Podhajny odniósł się do pytań dotyczących barierek w punkcie przedszkolnym, progów zwalniających przed budynkiem przedszkola. Poinformował, że przyjście dla pieszych przy ulicy truskawkowej będzie wykonane w 2016 roku, oraz wszystkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa drogi leżą w gestii powiatu. Nie ma przepisów regulujących koloru pasów.

6. R.R. podjęła uchwałę dotyczącą składek:

· składki na Radę Rodziców można wpłacać do skarbnika klasowego oraz na konto R.R. z opisem: imię i nazwisko ucznia, która klasa i czy jest to wpłat całkowita, czy częściowa czy też niższa za kolejne dziecko

60 zł za pierwsze dziecko

30 zł za drugie dziecko

15 zł za kolejne dziecko

· składki na ubezpieczenie można było wpłacać do skarbnika klasowego lub sekretariatu

25 zł za dziecko w szkole

26 zł za dziecko w przedszkolu (inna umowa zawarta z ubezpieczycielem)

· opłata za ksero 10 zł można wpłacać do skarbnika klasowego lub sekretariatu

Podjęto uchwałę o wypłacie 10% profitu od 100 % wpłacalności klasy na składki R.R. do końca listopada 2015 roku.

7. Przyjęcie podań do rozpatrzenia

  • Podanie od R.R. z Przedszkola PSP Mierzyn dot. progów zwalniających
  • Podanie od R.R. z Przedszkola PSP Mierzyn dot. balustrady
  • Przekazanie podania pani dyrektor Iwonie Kacperskiej-Kufel dotyczącego przejścia dla pieszych przy ulicy Długiej skierowanego do Wójt Gminy Dobra Szczecińska.

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 22 września 2015 roku o godz. 1850.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności

Nr 2 Podanie od R.R. z Przedszkola PSP Mierzyn

Nr 3 Podanie od R.R. z Przedszkola PSP Mierzyn

Nr 4 Podanie od R.R. do Wójt Gminy Dobra Szczecińska

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI 

 PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Magdalena Łagodzka

Z naszej galerii