Mierzyn dnia 08.09.2015

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 

Ul. Kolorowa 27

72-006 Mierzyn

 

PROTOKÓŁ nr 1

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PSP MIERZYN

  • Zebranie odbyło się 8 września 2015 roku o godz. 1700.
  • Przewodniczyła zebraniu pani Katarzyna Drążkiewicz.
  • Protokół sporządziła pani Magdalena Łagodzka.
  • W zebraniu uczestniczyło 16 osób. Lista uczestników w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

1. Przemówienie pani Dyrektor Iwony Kacperskiej-Kufel.

2. Przemówienie przewodniczącej Rady Rodziców pani Katarzyny Drążkiewicz.

3. Wolne wnioski.

4. Podjęcie Uchwał przez R.R.

5. Rozpatrzenie podań skierowanych do R.R.

1. Pani Dyrektor Iwona Kacperska-Kufel :

a) krótko omówiła co zawiera plan wychowawczy na bieżący rok szkolny oraz przekazała go przewodniczącej R.R. z prośbą o zapoznanie się z nim i zatwierdzenie.

b) przedstawiła plan lekcji oraz powody, dla których w szkole będą dwie zmiany. Pomimo faktu, iż trzy sale na pierwszym piętrze zostały już przysposobione dla klas młodszych ze względu na bardzo liczną grupę, to i tak lekcje dla klas 0-3 będą musiały odbywać się w systemie dwuzmianowym. W tworzeniu planu zostały uwzględnione sugestie rodziców, aby wszystkie klasy miały naprzemiennie, jednak mając na uwadze, iż uczniów klas 0 jest 120, klas 1-3 jest420 a klas 4-6jest 214 niestety sale przystosowane dla klas 4-6 nie mogą być zamiennie użytkowane przez młodsze klasy ze względu na wyposażenie np. za wysokie ławki.

c) wyjaśniła przyczyny chwilowych problemów z biblioteką, związanych z oczekiwaniem na zezwolenie z nadzoru budowlanego, aby można było wykuć przejście w ścianie nośnej. W związku z zaistniałą sytuacją poprosiła nauczycieli od języka polskiego o wydłużenie czasu na lektury.

d) poinformowała o rozpoczęciu już instalowania sprzętu związanego z uruchomieniem czytników umożliwiających wejście do szkoły, montowaniu na korytarzu przy głównym wejściu monitora wyświetlającego istotne informacje dla rodziców.

e) przekazała propozycję, która pojawiła się na zebraniu Rady Pedagogicznej, aby trójki klasowe zakupiły identyfikatory (tarcze) dla wszystkich uczniów, koszt 1 sztuki wyniósł 5 zł. Uczniowie wychodzą do kina, teatru, wyjeżdżają na zawody, wycieczki i taka plakietka ułatwi zidentyfikowania ucznia z naszej szkoły jak i z której jest klasy, oraz estetyczne reprezentowanie naszej szkoły. Podczas dyżurów szkolnych na przerwach umożliwi on również nauczycielom szybkie ustalenie, z której klasy uczeń zachował się nagannie.

f) poprosiła, aby rodzice klas 2,3 i 4 nie wchodzili już razem z dziećmi do szatni, ponieważ robi się bardzo ciasno. Kłódki w szatniach nie są obowiązkowe.

g) Zwróciła się z prośbą o przypomnienie na zebraniach klasowych, aby rodzice stosowali się do znaków drogowych i parkowali w wyznaczonych miejscach a nie na chodniku przed szkołą.

h) przekazała, iż od sierpnia 2015 roku weszło rozporządzenie dotyczące norm posiłków na stołówkach szkolnych, obiady mają być zdrowe i nie będą zawierały m.in. soli, cukru i tłuszczu.

i) poinformowała o propozycji jaką zaproponował jeden z nauczycieli wychowania fizycznego, aby uczniowie mieli obuwie sportowe z białą podeszwą przeznaczone tylko na salę gimnastyczną, ponieważ na innych butach przenoszony jest piach i niszczy się parkiet na sali gimnastycznej.

j) zaprosiła wszystkich chętnych rodziców, aby przyszli na piknik-festyn zorganizowany na boisku szkolnym z wieloma ciekawymi atrakcjami celem, którego będzie zbiórka pieniędzy na tablice interaktywne.

k) zorganizowała otwarcie świetlicy szkolnej podczas zebrań, aby dzieci, które przyszły z rodzicami nie biegały po szkole.

l) Przedstawiła plan wydatków budżetowych na rok 2016.

2. Przedstawiciele R.R. z punktu przedszkolnego poruszyli problem związany z niebezpiecznym poruszaniem się samochodów na drodze przed budynkiem przedszkola, zaproponowali zamontowanie progów zwalniających. Wszyscy obecni na zebraniu wyrazili poparcie, aby zająć się ta sprawą.

3. Został pozytywnie zaopiniowany plan budżetu szkoły na rok 2016.

4. Przewodnicząca R.R. przypomniała o informacjach dotyczących ubezpieczenia. Przeczytała podania jakie wpłynęły do R.R. zostały do rozpatrzenia dla nowo wybranej Rady Rodziców.

Wolne wnioski.

Głosowanie za wyborem fotografa szkolnego.

ZA : 15 głosów (w kl. 6a głos dwóch osób liczony jest jako jeden)

PRZECIW: 0 głosów

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 8 września 2015 roku o godz. 1845.

Załączniki

Nr 1 Lista obecności

Nr 2 Plan Wydatków budżetowych szkoły na rok 2016

Nr 3 Lista wydatków R.R. za rok szkolny 2015/2016

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI                                                                                         PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA

Z naszej galerii