Redaktor naczelny: Anna Krogulewska-Wróbel (awrobel@pspmierzyn.pl)

Redakcja gazetki szkolnej

Marika Wachowska – redaktor naczelny

Alicja Ogonowska

Zuzanna Szubert

Marta Morzyc

Laura Kowalska

Martyna Korczyńska

Alicja Potoka

Marta Płuciennik

Maria Wesołowska

Tymoteusz Stacherzak

Jakub Guźlecki

Blanka Żywica

Laura Jurga

Urszula Guzek

Z naszej galerii