„Piłki terapeutyczne - krzesełka dla dzieci”

 

 

Polecamy Państwu metodę, która przynosi świetne efekty, nawet w pracy z uczniami hiperreaktywnymi.

 

W krajach zachodnich piłki terapeutyczne do siedzenia dla dzieci z powodzeniem stosowane są jako strategia wobec uczniów nadruchliwych i z ADHD. Obserwacje i badania wskazują, że dzieci używające piłek do siedzenia w klasie, wykazywały poprawę w koncentracji i mniejszą potrzebę ruchu- akceptując pozycję siedzącą. (Witt & Talbot 1998).

Badania potwierdzają, że łagodny rytmiczny ruch zmniejsza pobudzenie dziecka. Wiele doniesień naukowych potwierdza sens zalecania piłek terapeutycznych, jako siedzeń dla dzieci.

Badania Denis Lynn Schilling, Kathleen Washington /2003/ wprost wskazały na zasadność stosowania piłek terapeutycznych jako siedzeń dla dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Piłka terapeutyczna umożliwia dziecku w czasie lekcji dostarczanie wrażeń ruchowych związanych z wolnym płynnym ruchem , działa hamująco na system nerwowy, a jednocześnie nie dezorganizuje pracy innych dzieci.

Terapeuci i nauczyciele obserwowali różnice w poruszaniu się uczniów podczas siedzenia na piłkach (np. podskakiwanie, łagodne kołysanie się) - zachowania te wynikały z indywidualnych potrzeb każdego ucznia, a zmierzały do utrzymywania optymalnego stan pobudzenia (Dunn, 2000; Kimball, 1999; Mulligan, 2001).

Autorki cytowanych badań /D. Lynn i inni 2003/ obserwowały ,że dzieci siedzące na piłkach nie potrzebowały tak często wstawać jak te które siedziały na krześle, jednocześnie nauczyciele obserwowali poprawę koncentracji uwagi. Jeszcze jednym efektem stosowania piłki do siedzenia w klasie była poprawa w ilości pisanego tekstu podczas lekcji oraz płynności czytania.

Piłki terapeutyczne- równoważne wymuszają utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas pracy przy stolikach lub ławkach. Dziecko siedząc na piłce jest zmuszone siedzieć w pozycji wyprostowanej, dzięki czemu nie jest narażone na wady kręgosłupa. Ponad to dzięki piłce dzieci mogą uzewnętrznić potrzebę ruchu, w chwili potrzeby ich organizmu, nie czekając na dzwonek. Piłka ułatwia dzieciom koncentrację w trakcie ćwiczeń w pisaniu, czytaniu czy liczeniu. Pozwala w naturalny sposób skupić się nad wykonywanym zadaniem.

Zastosowanie piłek równoważnych ma na celu przede wszystkim:

  • wzmocnienie mięśni dziecka
  • poprawę koordynacji ruchowej i koncentracji uwagi
  • zwiększenie stabilności ciała
  • doskonalenie równowagi
  • kształtowanie prawidłowej postawy
  • integrację obu półkul mózgowych
  • uaktywnienie półkuli „leniwej”

Ponad to: - urozmaica, uatrakcyjnia zajęcia, - wyzwala pozytywne emocje, - sprzyja dobremu nastrojowi uczniów, - wyzwala pozytywne emocje, - wpływa na rozluźnienie mięśni kręgosłupa, - ułatwiaj rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni, które trudno uaktywnić.

Zastosowanie piłek równoważnych w szkole:

  • zajęcia edukacyjne, ogólnorozwojowe i wspomagające rozwój dziecka
  • przerwy śródlekcyjne
  • lekcje wychowania fizycznego.

 

 

 

 

Z powodzeniem mogą być też stosowane podczas zajęć rewalidacyjnych i korekcyjnych.

    

Podstawową zasadą efektywności wykorzystania piłek równoważnych jest konieczność ciągłego utrzymywania równowagi.

Piłka musi być dostosowana do wysokości ciała dziecka tak, aby siedząc na piłce w naturalny sposób dotykało stopami podłoża (w siadzie na piłce kolana nie mogą być ustawione wyżej niż biodra).

Polecamy piłki równoważne do zastosowania w domu!

Grażyna Szałkiewicz, Sylwia Cierpica

Z naszej galerii