Agnieszka Wójcik - sekretariat
Patrycja Tomaszewska - sekretariat
Małgorzata Stachowicz - portier
Andrzej Graczyk - konserwator
Bogusław Sołtysiak - konserwator
Z naszej galerii