Debata odbyła się 25 listopada 2013 r, brały w niej udział dziewczęta uczęszczające na lekcje WDŻR. Debata przebiegała spokojnie. Dziewczęta zostały podzielne na 3 grupy 3-4 osobowe.Na początku debaty wyjaśniliśmy sobie co to znaczy kodeks, zasady. Następnie uczennice miały 15 minut na stworzenie w swojej grupie własnego kodeksu. Po upływie tego terminu każda z grup prezentowała swoje propozycje kodeksu, a pozostałe grupy proszone był o swoje zdanie w tym temacie.Następnie odbyło się głosowanie nad punktami tworzonego kodeksu. Debata nie przebiegła burzliwie wręcz przeciwnie, uczennice liczyły się ze zdaniami innych osób. Propozycje kodeksu był przemyślane i ciekawe. Debata toczyła się główne wokół tematu podręczników szkolnych i używania komputerów na lekcji. Dla uczniów ważne jest to, aby zastosować podręczniki elektroniczne. Argumentowali swoją propozycję tym, że plecaki obecnie są dla nich bardzo ciężkie, a forma podręcznika elektronicznego ułatwiałaby i sprawiała przyjemność uczęszczanie do szkoły.Kolejnym ważnym tematem była droga komunikacji między nauczycielem a uczniem. Stworzenie forum lub platformy, która ułatwiałaby kontakt z wychowawcą, nauczycielem. Etap głosowania przebiegał sprawnie. Propozycja kodeksu brzmi:

  1. Zamiast książek również używamy e-booków.
  2. Nie wchodzimy na strony przeznaczone dla osób dorosłych.
  3. Korzystamy bezpiecznie z internetu.
  4. Nie używamy wulgaryzmów w stosunku do innych osób korzystających z TIK.
  5. Nie podajemy swoich danych w internecie.
  6. Szanujemy sprzęt komputerowy.
  7. Zanim włączysz komputer na lekcji zapytaj się o zgodę nauczyciela.
  8. Nie wolno instalować własnych aplikacji na komputerze szkolnym.
  9. Zakładamy klasowe zakładki na stronie internetowej szkoły.

 

Jestem zadowolona z przeprowadzonej debaty. Uczennice solidnie się przygotowały.Liderzy grup bardzo wczuli się w rolę. Głosowanie nad każdym punktem przebiegało spokojnie.

Katarzyna Lewandowska

Z naszej galerii