Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w Programie „Bezpieczna Szkoła”, którego organizatorami są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie oraz Fundacja „Razem Bezpieczniej”. Głównym celem Programu „Bezpieczna Szkoła” jest ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród osób małoletnich oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego poprzez wyróżnienie innowacyjnych inicjatyw profilaktycznych oraz promowanie bezpieczeństwa w szkołach.
Z naszej galerii