Dyrektor mgr Ewa Markiewicz

dyrektor2@pspmierzyn.pl




V-ce Dyrektor mgr Beata Brozio

vdyrektor@pspmierzyn.pl



V-ce Dyrektor mgr Joanna Więckowska-Poźniak




Z naszej galerii