Dyrektor mgr Iwona Kacperska - Kufel

dyrektor@pspmierzyn.pl
V-ce Dyrektor mgr Ewa Markiewicz

dyrektor2@pspmierzyn.pl
V-ce Dyrektor mgr Beata Brozio

vdyrektor@pspmierzyn.pl


Z naszej galerii