KOMPETENCJE JĘZYKOWE DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO

EDUKACJĘ SZKOLNĄ

 

 

Od stanu mowy dziecka zależy w znacznej mierze powodzenie w nauce ,a szczególnie ma ona wpływ na początkową naukę czytania i pisania. Prawidłowo rozwinięta mowa stanowi podstawę nauki czytania i pisania. Rozwój mowy pisanej jest jak gdyby przedłużeniem mowy ustnej. Dziecko sprawne językowo w wieku wczesnoszkolnym :

  • rozumie dłuższe wypowiedzi ,
  • buduje zrozumiałe dłuższe wypowiedzi ,
  • dysponuje odpowiednim słownikiem czynnym i biernym ,
  • zauważa i poprawia błędy w wypowiedziach własnych i cudzych ,
  • buduje poprawnie różnorodne pytania ,
  • potrafi wyrażać swoje uczucia i chcenia ,
  • opanowało mowę pod względem artykulacyjnym , tzn. umie wypowiadać prawidłowo wszystkie dźwięki ,
  • mowa rozwinięta jest na tyle , że dziecko samo opowiada ,
  • posiada zdolność do myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wnioskowania .

 

 

 

LOGOPEDA

Magdalena Lubiszewska

Z naszej galerii