Świetlica szkolna przy Publicznej Szkole Podstawowej funkcjonuje w godzinach od 7:00-17:00.

W świetlicy szkolnej pieczę nad dziećmi sprawuje kilku wychowawców:


Świetlica Dolna: klasy 1-2, 3f,3g

Izabela Odej
Hanna Pawlik
Anna Klepacka
Marta Tyjan
Patrycja Marczak

Świetlica Górna: klasy 3a,b,c,d,e,  4a,b,c,d,e,f,g,h

Mirosława Sawaszkiewicz
Beata Karbowińska
Karolina Janicka
Beata Podkowińska
Mirosław Kołomyjec

 Z naszej galerii