Opiekę psychologiczno-pedagogiczną

nad naszą szkołą sprawuje

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Policach

ul. Korczaka 27

Police

tel. 91317 67 29

Adres e- mail: sekretariat@poradniapolice.pl

Podstrona na stronie powiatu: www.powiat.policki.pl


 

 

WAŻNE DLA RODZICÓW, udających się z dzieckiem do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Policach na specjalistyczne badania.


Niezbędne dokumenty:

 1. Jeżeli dziecko po raz pierwszy trafia do poradni rodzice/prawni opiekunowie powinni zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka.
 2. W przypadku dzieci, które były diagnozowane w innych poradniach, placówkach lub są leczone w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice posiadali dokumentację medyczną (jeśli dziecko było hospitalizowane, należy przedstawić kserokopię wypisu ze szpitala).
 3. Uczniowie badani pod kątem specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia
 4. (dysleksja, dyskalkulia) powinni zabrać ze sobą sprawdziany ortograficzne, wypracowania, zeszyty z klas młodszych (jeśli wcześniej prowadzona była praca samokształceniowa należy udostępnić zeszyty ćwiczeń itp.).
 5. Świadectwa szkolne dziecka.
 6. Dokumentacja wybitnych osiągnięć (olimpiady, konkursy).
 7. Jeśli dziecko ma stwierdzoną wadę wzroku i zalecone okulary do korekty, na badanie obowiązkowo zabiera okulary (wskazane jest dostarczenie diagnozy okulistycznej).
 8. Jeśli dziecko nie jest pełnoletnie, na badanie przychodzi z rodzicem.
 9. W dniu badania dziecko musi być zdrowe i wyspane (w jak najlepszej kondycji fizycznej i psychofizycznej), a także po posiłku.


Badanie w poradni trwa ok. 2-3 godzin. Składa się ono:

 • z wywiadu rozwojowego z rodzicem,
 • diagnozy pedagogicznej lub psychologicznej,
 • porady postdiagnostycznej.
Z naszej galerii