Lokalne instytucje, do których możesz zwrócić się o pomoc:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Szczecińskiej

tel. 91424 19 79

tel. 91311 33 93

Adres: ul. Graniczna 24a, Dobra Szczecińska

Pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, pomoc materialna, rzeczowa i w naturze, udzielanie informacji na temat przysługujących świadczeń i form pomocy.

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej Szczecińskiej

tel. 91311 88 06

Adres: Dobra Szczecińska, ul. Szczecińska 16a

Pomoc w sytuacji, gdy ktoś z rodziny ma problem alkoholowy, przeprowadzanie wywiadów, rozmów motywujących, kierowanie na leczenie odwykowe.

  • Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny – Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oddział w Dołujach

tel. 695264651

tel. 91311 88 19

Adres: ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

poniedziałek – wtorek 14.00 – 18.00

środa – czwartek – piątek 8.00 – 12.00

Pomoc rodzinie i osobom indywidualnym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji spowodowanej konfliktami rodzinnymi, przemocą, uzależnieniem, problemami wychowawczo- opiekuńczymi oraz pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  • Komisariat Policji w Mierzynie

tel. 91821 73 95

tel. 91821 73 45

tel. + 48 91821 73 11

Adres: ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

Zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa, interwencja, zakładanie Niebieskiej Karty, wizyty dzielnicowego.

· Straż Gminna

tel. 91311 52 56

Adres: ul. Daniela 32, 72-002 Dołuje

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Policach

Police, ul. Staszica 1

Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

tel. 91317 02 28 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00

W sytuacjach nagłych (przemoc, wypadek, śmierć)- całodobowy nr 603 08 30 20

Konsultacje psychologa, prawnika, możliwość terapii rodzinnej, małżeńskiej, mediacje rodzinne, warsztaty prowadzone przez terapeutów.

Z naszej galerii