O B I A D Y

 p. Wiola: 504-208-711

Informacje o nieobecności dziecka prosimy zgłaszać na adres :

stolowka.mierzyn@gmail.comINFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE


Opłaty za obiady:

Cały zestaw (zupa, II danie, kompot) : klasy O - 6.50 zł, klasy 1 – 7 – 8.00 zł

Wyjątkowo w miesiącu wrześniu płatności za obiady uiszczacie Państwo w terminie od 04.09. do 08.09.2017 r.

Opłaty za obiady można regulować przelewem lub W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH w stołówce szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 11 00 oraz 14 00 – 16 00 ( w ściśle określonych dniach płatności)

DOTYCZY PŁATNOŚCI ZA CAŁY MIESIĄC Z GÓRY.

Dane do przelewu

Usługi Gastronomiczne Mirosława Tomaszewska, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Numer konta:

Klasy „O” : 95 1090 2590 0000 0001 3331 4796

Klasy od 1 – 7 : 62 1090 2590 0000 0001 3331 4808

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka / klasa /miesiąc/ ilość dni wcześniej zgłoszonego odpisu(daty nieobecności)

Termin płatności: od 24 – 29 dnia każdego miesiąca - płatność musi być na koncie do 30 dnia każdego miesiąca


Koszt:  klasy „O” = 90,00 zł,

 klasy 1-7 = 120,00 zł


Odpisy za nieobecność

Zgłoszeń nieobecności dziecka można dokonywać w formie pisemnej drogą mailową na adres stolowka.mierzyn@gmail.com lub w stołówce szkolnej u Pani Wioletki –tel. 504208711.

 

Odpisy za nieobecność dziecka na obiadach w dniu zgłoszenia do godziny 09 00 będą odliczane od dnia następnego.

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych jeżeli nieobecność ucznia jest zgłoszona i wynosi jeden dzień lub dłużej.

Odliczanie kwoty następuje z płatności w następnym miesiącu.

 

Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 

Uczeń wpisany na listę posiłków jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc – rezygnację z obiadów prosimy zgłaszać pisemnie pocztą mailową lub u Pani Wioletki w stołówce.

 

Na skutek narastającej ilości spóźnionych opłat lub w niektórych przypadkach całkowitego ich braku i powstająca w związku z tym dezorganizacja wydawania obiadów, karnety miesięczne dla uczniów wydawane będą tylko po dostarczeniu kopii przelewu.

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za obiady. W przypadku ich braku dziecko nie otrzyma posiłku.

Uczniowie otrzymają posiłek na podstawie bloczku z karnetu obiadowego.

Nie prowadzimy codziennej indywidualnej sprzedaży obiadów.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonów:

504208711 (Pani Wioletta) oraz 502700522, 505 800703


 

 

 
Z naszej galerii