Zmiana organizacji roku szkolnego


W związku z informacjami dotyczącymi przerwy świątecznej i ferii zimowych, które zostały przekazane na konferencji Premiera Rady Ministrów zmianie ulega organizacja pracy w I półroczu roku szkolnego 2020/2021 i będzie wyglądała w sposób następujący:


 • do 22 grudnia 2020 r. - zajęcia w formie zdalnej w kl. I-VIII,
 • do 18 grudnia 2020 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną,
 • 23 grudnia 2020 r.- 03 stycznia 2021 r. - przerwa świąteczna,
 • 04 -17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe.

 

Konsultacje wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. IV –VIII - 18 stycznia 2020 r.

  • kl.IV - godz.17.30,
  • kl.V - godz. 17:30,
  • kl.VI - godz. 17:30,
  • kl.VII - godz.17:30,
  • kl.VIII - godz.17:30. 

Konsultacje odbywają się tylko z wychowawcą klasy.


 • do 1 stycznia 2021 r. - wystawienie ocen proponowanych,
 • 29 stycznia 2021 r.- wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych,
 • 01 lutego 2021 r. – początek II półrocza, 


Zebrania klasowe online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. I –III – 10 lutego 2020 r. (Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu).

  • kl.I - godz.17.30,
  • kl.II - godz. 17:30,
  • kl.III - godz. 17:30.

 

Zebrania wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. IV –VI - 9 lutego 2020 r. (Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu).

  • kl.IV - godz.17.30,
  • kl.V - godz. 17:30,
  • kl.VI - godz. 17:30.

 

Zebrania wychowawców online w MS Teams z rodzicami uczniów kl. VII –VIII - 8 lutego 2020 r. (Zebranie podsumowujące pracę w I półroczu).

  • kl.VII - godz. 17:30,
  • kl.VIII - godz. 17:30.

 ZDALNE NAUCZANIE

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli klas 1-3


 

Od dnia 09.11.2020 roku (poniedziałek) uczniowie klas 1-3 będą mieć prowadzone lekcje zdalnie za pomocą platformy MS Teams. Login i hasło do platformy otrzymali Państwo od wychowawcy. W razie problemów technicznych, pytania proszę kierować do wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.

Nauczyciele łączyć się będą z uczniami online, wg planu podanego przez wychowawców.

09 i 10.11.2020 r. (poniedziałek i wtorek) będą dniami organizacyjnymi, aby przystosować się do nowych warunków.

Informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się na stronie internetowej szkoły w menu ZDALNE NAUCZANIE. 

Informacje, o ewentualnych zmianach w organizacji pracy szkoły, umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS.


Zapraszamy do menu ZDALNE NAUCZANIE, gdzie znajdują się instrukcje, filmy i inne ważne informacje.
 
Prośbę o zresetowanie hasła do platformy TEAMS proszę wysyłać za pomocą wiadomości w LIBRUSIE

klasy 1 - 4 do p. Gabrieli Kaźmierowskiej

klasy 5 - 8 do p. Stanisława Zaorskiego
nauczyciele do p. Stanisława Zaorskiego

Proszę nie korzystać z opcji "Nie możesz uzyskać dostępu do konta?" na stronie logowania do konta Microsoft.

 
Mapa wejść do Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

(obowiązująca od 09.11.2020r. do odwołania)


 


Do szkoły wchodzimy / wychodzimy 

wejściem nr 1 (wejście główne)


 
ZDALNE NAUCZANIE

Informacja dla uczniów, rodziców i nauczycieli


Od dnia 26.10.2020 roku (poniedziałek) uczniowie klas 4-8 będą mieć prowadzone lekcje zdalnie za pomocą platformy MS Teams. Uczniowie otrzymali do niej dostęp na lekcjach informatyki, odbyło się również logowanie i nauka jak korzystać. W razie problemów technicznych, pytania proszę kierować do nauczycieli informatyki za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.

Nauczyciele łączyć się będą z uczniami na każdej lekcji online, wg obowiązującego planu.

26 i 27.10.2020 r. (poniedziałek i wtorek) będą dniami organizacyjnymi, aby przystosować się do nowych warunków. 

Informacje dotyczące zdalnego nauczania znajdują się na stronie internetowej szkoły w menu ZDALNE NAUCZANIE.


Zajęcia klas 1 - 3 odbywać się będą w szkole w trybie stacjonarnym.


Informacje, o ewentualnych zmianach w organizacji pracy szkoły, umieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

.
 


Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny” ONLINE 

przeznaczony dla uczniów od klasy 2 do klasy 8


Konkurs rozgrywany jest w 4 kategoriach wiekowych: kl. 2, kl. 3-4, kl. 5-6 i kl. 7-8.

Zainteresowani uczniowie klas pierwszych mogą wziąć udział w konkursie w kategorii wiekowej przeznaczonej dla klas drugich.

Konkurs odbywa się w formie internetowej.

Konkurs odbędzie się 26 listopada 2020 r. w czwartek.

Uczniowie rozwiązują test w domu wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Uruchomienie testu konkursowego nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani specjalnego sprzętu.

Konkurs przygotowany jest przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę. Ma formę testu składającego się z 21 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt, a za błędną lub brak odpowiedzi 0 punktów. Ponadto można zdobyć do 5 punktów za rozwiązanie zadań przed wyznaczonym czasem.

Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił.

Do każdego zadania indywidualnie zostanie ustalony maksymalny czas na jego rozwiązanie. Po wybraniu odpowiedzi nie można wrócić do zadania.

Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 10 zł do szkolnego koordynatora.

Zgłoszenia można przesyłać Librusem. Należy podać:

 • imię, nazwisko
 • klasę
 • adres e-mail, na który zostanie przesłany link do konkursu przez szkolnego koordynatora.

 

Zapisać się można również osobiście.

Zapisy i wpłaty przyjmuje do 31.10.2020 r. szkolny koordynator p. Gabriela Kaźmierowska sala 1.3.

 

Więcej informacji na stronie

https://www.konkursy-delta.edu.pl/orze322-informatyczny-online.html

 


Zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!!!

Gabriela Kaźmierowska


Adres strony internetowej do logowania
na koncie Office 365 
dla uczniów i nauczycieli

https://login.microsoftonline.com


INSTRUKCJA
 
 

Konkurs InstaLogik

Instrukcja logowania DO SYSTEMU LIBRUS SYNERGIA
UWAGA!
Procedura dotycząca bezpieczeństwa oraz regulaminy organizujące pracę szkoły
znajdują się w Librusie w zakładce Organizacja szkoły / pliki szkoły.Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii