Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy


Zaproszenie do udziału w konkursie „Jesień w sztuce”

 

 

Jesień nadciąga pełną parą, więc konkursy wyskakują jak grzyby po deszczu. 

W związku z tym Samorząd Uczniowski PSP im. Przyjaciół Dzieci 

w Mierzynie przygotował dla uczniów klas IV-VIII konkurs plastyczno-literacki 

pt. Jesień w sztuce.

 

 

1. Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII PSP im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. 

W konkursie wyłoniono dwie kategorie wiekowe:

- uczniowie klas IV-VI,

- uczniowie klas VII-VIII.

 

2. Termin konkursu: 01.10.19 r. – 30.10.19 r.

 

3. Organizator: Samorząd Uczniowski.

 

4. Cele konkursu: 

rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i literackich, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,

uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią,

stworzenie uczniom możliwości prezentacji autorskich wytworów plastycznych i literackich,

promowanie twórczości plastycznej i literackiej uczniów PSP im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

 

5. Warunki uczestnictwa: 

Uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie jedną pracę plastyczną w formacie A3 (wykonaną dowolną techniką malarską) pt. „Jesień” i/lub maksymalnie jeden wydruk lub własnoręcznie napisany wiersz autorski o tematyce jesiennej. Własnoręcznie napisane wiersza mają być przygotowane na estetycznych,  gotowych do zaprezentowania na forum szkoły kartkach.  

Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł, imię, nazwisko autora pracy, klasa.

Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Doroty Jaruty (sala 1.31).

Organizator nie zwraca prac konkursowych. Zostanie z nich sporządzona galeria prac jesiennych na holu przy wejściu głównym do szkoły.

 

6. Zasady oceniania i nagradzania: 

Oceny prac i wyłonienia laureatów dokona jury powołane przez organizatora konkursu.  

Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę zgodność z tematem, estetykę wykonania, ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność wykonania pracy.

Organizator przewiduje dyplomy, nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z plastyki i/lub języka polskiego dla laureatów.

 

7. Ustalenia końcowe: 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych.


Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.


 

 
 
 

Nauczyciel na Medal

Mamy zaszczyt poinformować, że nauczyciel naszej szkoły Pani Wioletta Gutowska, która uczy w edukacji wczesnoszkolnej znalazła się w gronie laureatów plebiscytu „Nauczyciel na medal” i zajęła I miejsce w powiecie polickim, w kategorii: Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej. Uroczystość ogłoszenia wyników plebiscytu „Nauczyciel na medal" odbyła się 18 grudnia 2018 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie- Centrum Dialogu Przełomy.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!


 


 
Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii