Konfigurowanie logowania do platformy Microsoft 365 w zakresie uwierzytelniania wieloskładnikowegoKonfigurowanie logowania

Pobieranie i instalowanie aplikacji Microsoft Authenticator

        

Adres strony internetowej do logowania
na koncie Office 365 / MS Teams
dla uczniów i nauczycieli

https://login.microsoftonline.com/

Logujemy się do konto służbowe!


Pobierz aplikację Teams do użytku służbowego na swój komputer

Prośbę o zresetowanie hasła do platformy TEAMS 
proszę wysyłać za pomocą wiadomości w LIBRUSIE

klasy 1 - 4 do p. Gabrieli Kaźmierowskiej

klasy 5 - 8 do p. Stanisława Zaorskiego
nauczyciele do p. Stanisława Zaorskiego

Proszę nie korzystać z opcji "Nie możesz uzyskać dostępu do konta?" na stronie logowania do konta Microsoft.


Z naszej galerii