Półkolonie Mierzyn 01/02/2016


TERMIN REKRUTACJI

NA „PÓŁKOLONIE W SZKOLE” PRZEDŁUŻONY!


Uprzejmie informuję, iż do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 przedłużony został termin rekrutacji na „Półkolonie w szkole” organizowane przez Gminę Dobra w niżej wymienionych szkołach na terenie Gminy Dobra.

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

  • 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;

2) Zespół Szkół w Dołujach, ul. Daniela 18:

a) czas trwania: od 01.02.2016 r. do 05.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

  • 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a) czas trwania: od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat;
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-13 lat.

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 13 lat.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez Gminę Dobra. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii.

Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

„Półkolonie w szkole” zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
(nr zgłoszeń: ZAC/126/20160108, ZAC/127/20160107, ZAC/216/20160114, ZAC/217/20160114).

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce: Szkolnictwo, w szkołach na terenie Gminy Dobra oraz w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31.

Formularze będą przyjmowane wyłącznie w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31 (godziny pracy poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00).

Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, przy ul. Granicznej 31, tel. 91311 37 38 wew. 20.

Miło mi również poinformować, iż do współpracy przy organizacji półkolonii zaproszono: Komisariat Policji w Mierzynie, Straż Gminną w Dobrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje-Kościno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Mierzyn, Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej, którym dziękujemy za wsparcie.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Do pobrania:

karta_kwalifikacyjna_uczestnika_wypoczynku

Załącznik Nr do zarządzenia Nr 13 -2016 _formularz zgłoszeniowy

Zarządzenie Nr 13-2016- regulamin naboru na pólkoloniecofnij