Dzień otwarty Poradni Psychologiczno-pedagogicznej 21/11/2015

SZCZEGÓLOWA OFERTA DNIA OTWARTEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLICACH

21.11.2015r

 

 

l.p

Imię i nazwisko

stanowisko

gabinet

godz.pracy

Oferta pracowników merytorycznych

1.

Anna Elszkowska

dyrektor

pedagog

gabinet dyrektora

8-15

Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie wydawania orzeczeń i opinii, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez poradnię

2

Jadwiga Herman

wicedyr.

pedagog

gab. wiced

8-15

Porady dla rodziców dotyczące trudności w czytaniu i pisaniu. Zajęcia instruktażowe dla uczniów na poziomie gimnazjum. Porady dot. procedury wydawania opinii i orzeczeń.

3.

Anna Pasierb

logopeda

5

8-11

Konsultacje i porady logopedyczne dotyczące prawidłowości rozwoju mowy i wad artykulacyjnych. Prezentacja pomocy logopedycznych i programów edukacyjnych dla dzieci.

4.

Dagmara Rogosz-Modrzejewska

logopeda

Kresowa 5

8-12

Porady i konsultacje logopedyczne dotyczące właściwego rozwoju mowy dzieci przedszkolnych, instruktaż dla rodziców w zakresie ćwiczeń logopedycznych.

5

Barczewska Mirella

logopeda

5

11-15

Porady i konsultacje logopedyczne

6

Włodarczyk Małgorzata

terapeuta SI

Kresowa 5

8-12

Konsultacje dotyczące integracji sensorycznej

7.

Beata Bączyńska

pedagog

1

8-12

Konsultacje dla rodziców w ramach trudności dydaktycznych i problemów wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym, problematyka związana z dojrzałością szkolną

8.

Krystyna Sołtysińska

pedagog

1

11-15

Porady i konsultacje dla rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, pomoc psychologiczno-pedagogiczna małemu dziecku ( 0-7 lat) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

9

Wioleta Pacewicz-Chabroń

pedagog

7

8-12

Porady i konsultacje w zakresie trudności dydaktycznych i wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku szkolnym ( kl. 0-VI). Pomoc dziecku w nauce - porady, instruktaż, pomoce dydaktyczne. Specjalne potrzeby edukacyjne.

10

Elżbieta Świtała

pedagog

7

11-15

Porady i konsultacje w zakresie trudności dydaktycznych i wychowawczych dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym ( kl. 0-III). Pomoc dziecku w nauce - porady, instruktaż, pomoce dydaktyczne.

11

Małgorzata Kraska-Bieńkowska

psycholog

2

8-12

Konsultacje i porady psychologiczne dla młodzieży i rodziców.

12

Małgorzata Myszak

psycholog

4

11-15

Konsultacje i porady psychologiczne dla rodziców dzieci do 7 r.ż. z różnorodnymi problemami

13

Leszczyńska Zuzanna

psycholog

4

6

8-11

11-13

Konsultacje i porady psychologiczne dla rodziców dzieci przedszkolnych różnorodnymi problemami

14

Zabłocka Marta

psycholog

EEG

3

9-11
11-15

Konsultacje i porady psychologiczne dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym z różnorodnymi problemami

15.

Alicja Grykias

psycholog

3

8-11

Konsultacje i porady psychologiczne dla rodziców dzieci ze szkół podstawowych z różnorodnymi problemami.

16

Keck Małgorzata

terapeuta rodzinny

6

8-12

Konsultacja dla rodziców w sprawie problemów wychowawczych i emocjonalnych dzieci oraz trudności wynikających z okresu dorastania


cofnij