List do zajączka - konkurs 15/04/2015

KONKURS!!!

NAPISZ LIST DO ZAJĄCZKA WIELKANOCNEGO


Napisz list do Zajączka Wielkanocnego, w którym poprosisz go o spełnienie marzeń.

Twoja praca nie może przekraczać 300 słów. Pamiętaj o stałych elementach listu. Podpisz pracę pseudonimem.

Prace powinny zawierać godło. Koperta powinna być opatrzona tym samym godłem co podpisana praca. Na kopercie muszą być podane imię i nazwisko autora listu.

 

Najciekawsze listy zostaną nagrodzone.

Prace należy składać u Pani Michaliny Krywan. Termin ich składania upływa 15 kwietnia 2015 r.


cofnij