KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3 09/12/2014

III międzyszkolny konkurs językowo-plastyczny organizowany przez SP 11 w Szczecinie

 

1. Warunki uczestnictwa:

  • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
  • 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową ( max. 10 prac z jednej szkoły- bez znaczenia ile prac z klasy 2, a ile z 3). Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana.
  • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny.

 

2. Termin dostarczania prac:

  • do 9 grudnia 2014r. do godziny 15:00- osobiście do sekretariatu SP 11 lub Sali 110 z dopiskiem „Konkurs KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 2-3” lub pocztą (Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin). Decyduje data złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora.
  • Nauczyciel musi złożyć prace z listą prac zgłoszonych na konkurs wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI. Prace przechodzą na własność SP 11.

 

3. Opis prac:

  • Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane!

 

4. Zasady oceniania:

Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

  • nauczyciele języków obcych - nauczyciele plastyki

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

  •  poprawność językowa, - pomysłowość, sposób wykonania,
  • ogólny wyraz artystyczny, - dobór technik plastycznych do wieku.


5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone ( miejsca 1-3, oraz wyróżnienia w ilości wg decyzji Organizatora). Sponsorami nagród jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie.

 

6. Wyniki konkursu zostaną podane 12.12.2014r. na stronie internetowej szkoły: http://szkolapodstawowanr11.pl/ . Wręczenie nagród odbędzie się 15.12 2014r.

 

Wszystkie szkoły oraz nauczyciele zgłaszający uczniów otrzymają dyplomy z podziękowaniem za udział oraz przygotowanie uczniów do konkursu.

W razie pytań proszę o kontakt: momot.sylwia.sp11@gmail.com lub tel. 537081939.

 

Koordynatorzy konkursu:

Sylwia Grygorcewicz, Iwona Łukaszewicz,  Marta Wilczyńska- Solarz,  Małgorzata Łukasik


cofnij