List do Mikołaja 09/12/2014

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA- III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 w SP 11

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 ( osobno nagradzany jest każdy poziom).
 2. Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).

W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

List musi mieć długość:

klasy 4: minimum 8 zdań

klasy 5: minimum 10 zdań

klasy 6: minimum 12 zdań.

Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie. Technika wykonania i zdobienia listu- dowolna.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

 • poprawność językowa, - poprawne zaadresowanie koperty, - formę pracy (list),
 • oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania, - ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające wszystkich kryteriów zostaną odrzucone.

 

 1. Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 list.
 2. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy sam: skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu- praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.
 3. Każda szkoła dostarcza max. po 5 listów z każdego poziomu, czyli max. 15 listów na 1 szkołę.
 4. Opis pracy na odwrocie obowiązkowo DRUKIEM: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna ( nauczyciel języka angielskiego lub wychowawca). Prace podpisane w inny sposób będą dyskwalifikowane!
 5. Termin oddawania prac upływa 9 grudnia 2014 roku o godzinie 15:00. Decyduje data złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora.
 6. Prace proszę przekazywać wraz z listą zgłoszonych prac wypełnioną DRUKIEM, osobiście do sekretariatu SP 11 lub Sali 110 z dopiskiem „LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA” lub pocztą (Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u, ul. Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin). Prace przechodzą na własność SP 11.
 7. Uczniowie, którzy wykonają najciekawsze prace otrzymają nagrody ( pierwsze 3 miejsca na każdym poziomie). Istnieje również możliwość przyznania wyróżnień przez Organizatora. Fundatorem nagród jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie.
 8. Wyniki konkursu zostaną podane 12.12.2014r. na stronie internetowej szkoły http://szkolapodstawowanr11.pl/ . Wręczenie nagród odbędzie się 15.12.2014r.

W razie pytań proszę o kontakt: momot.sylwia.sp11@gmail.com lub tel. 537081939.

 Koordynatorzy konkursu:

Sylwia Grygorcewicz

Iwona Łukaszewicz

Marta Wilczyńska - Solarz

Małgorzata Łukasikcofnij