Bal Wszystkich Świętych 31/10/2014


ZWYCIĘSTWO ŚWIĘTOŚCI 
 PSP MIERZYN 31.10.2014r. W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ
 ,,BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH’’ 
 WSPÓLNOTA PARAFII W MIERZYNIE 
ZAPRASZA WSZYSTKICH UCZNIÓW Z KL. ,,O’’ – VI
 NA FANTASTYCZNĄ ZABAWĘ W STROJACH ANIOŁÓW LUB ŚWIĘTYCH. 
BAL ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ.16.30
 W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE SĄ: GRY, ZABAWY, KONKURSY I POCZĘSTUNEK. 
 ZABAWA ZAKOŃCZY SIĘ PRZEMARSZEM DO KOŚCIOŁA NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RELIKWIAMI. WYMARSZ POD OPIEKĄ RODZICÓW O GODZ. 18.00.cofnij