NAPISZ LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 12/12/2013

KONKURS!!!

NAPISZ LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA


 

Napisz list do Świętego Mikołaja, w którym poprosisz go o przyjazd do naszej szkoły.

Twoja praca nie może przekraczać 300 słów. Pamiętaj o stałych elementach listu. Podpisz pracę pseudonimem.

Prace powinny zawierać godło. Koperta powinna być opatrzona tym samym godłem co podpisana praca. Na kopercie muszą być podane imię i nazwisko autora listu.

 

Najciekawsze listy zostaną nagrodzone.

Prace należy składać u Pani Michaliny Krywan lub u Pani Hanny Górnik. Termin ich składania upływa 12 grudnia 2013 r.cofnij