Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy

Miło Nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Jakub Guźlecki dostał się do Finału konkursu Enea Akademia Talentów w kategorii talent sport.
Do finału musiał przygotować film o swojej pasji, na który można głosować od dzisiaj.

Aby prawidłowo oddać głos, należy wcisnąć przycisk Głosuj pod wybranym Profilem Ucznia oraz podać swój adres e-mail. Na podany przez głosującego adres e-mail zostanie przesłany link aktywujący oddany głos. Głos uznaje się za oddany z chwilą kliknięcia przez głosującego w link otrzymany w e-mailu.

https://liblink.pl/frJf1YA1rh

Głosować można codziennie przez tydzień.


INFORMACJA

O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 09 stycznia 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a) czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

  • 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a) czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

a) czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a) czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

  • 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

a) czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2013 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych
szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.edupage.org, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91439 17 31;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5,
tel. 91311 33 92;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27,
tel. 91483 13 40;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91311 88 20;

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91311 24 39.

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Formularz zgłoszeniowy
Karta kwalifikacyjna


Kiermasz Bożonarodzeniowy


 Nauczyciel na Medal

Mamy zaszczyt poinformować, że nauczyciel naszej szkoły Pani Wioletta Gutowska, która uczy w edukacji wczesnoszkolnej znalazła się w gronie laureatów plebiscytu „Nauczyciel na medal” i zajęła I miejsce w powiecie polickim, w kategorii: Nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej. Uroczystość ogłoszenia wyników plebiscytu „Nauczyciel na medal" odbyła się 18 grudnia 2018 r. w Muzeum Narodowym w Szczecinie- Centrum Dialogu Przełomy.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej! 
Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii