Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy
Półkolonie w szkole

INFORMACJA

O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

Informuję, iż od dnia 12 grudnia 2018 r. od godz. 8:00 do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2018/2019 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:

a) czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

 

  • 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:

a) czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

 

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:

a) czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

 

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:

a) czas trwania: od 04.02.2019 r. do 08.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 70, w tym:

 

  • 30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:

a) czas trwania: od 28.01.2019 r. do 01.02.2019 r. w godz. 9:00-14:00;

b) liczba miejsc: 35, w tym:

 

  • 15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
  • 20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 

Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2012 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych szkół: www.pspbezrzecze.pl, www.pspdobra.neostrada.pl, www.pspdoluje.edupage.org, www.psprzedziny.pl, www.pspmierzyn.pl.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91439 17 31;

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5,
tel. 91311 33 92;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27,
tel. 91483 13 40;

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91311 88 20;

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91311 24 39.

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera????
W poniedziałek 10 grudnia rozpoczyna się kiermasz świąteczny zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Na stoiskach będzie można zakupić ozdoby świąteczne przygotowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców oraz spróbować pysznych ciast Celem kiermaszu jest zbiórka pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci uczęszczających do mierzyńskiej szkoły.

Zapraszamy!

  


Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii