O B I A D Y

 p. Wiola: 504-208-711

Informacje o nieobecności dziecka prosimy zgłaszać na adres :

stolowka.mierzyn@gmail.comINFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ OPIEKUNÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE


Opłaty za obiady:

 dla klas „O”- 142,50 zł ( 19 dni x  7,50 )

       klasy 1-8 – 171zł  ( 19 x 9 )

INFORMUJEMY PAŃSTWA,  iż płatność za miesiąc wrzesień należy uiścić w całości (bez dowolnego dokonywania wyboru dni) do 08.09.2018 r.  W pozostałych miesiącach prosimy o wpłaty w terminie jak niżej.

Dane do przelewu

§  Usługi Gastronomiczne Mirosława Tomaszewska, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

Numer konta:

                       Klasy „O” :         95 1090 2590 0000 0001 3331 4796

§                         Klasy od 1 – 8 : 62 1090 2590 0000 0001 3331 4808

§  Tytuł przelewu: imię , nazwisko dziecka oraz adres / klasa /miesiąc/

§  Termin płatności: od 24 – 30 dnia każdego miesiąca  - przelew musi być na koncie do 30 - go dnia każdego miesiąca (np.: wpłatę dokonujecie Państwo od 24 do 30 października za m-c listopad )

§  Prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu pocztą elektroniczną na adres: stolowka.mierzyn@gmail.com lub dostarczyć na stołówkę. Na tej podstawie wydawane będą karnety obiadowe.

Pytania kierować pod nr tel. 504 208 711


Odpisy za nieobecność

Zgłoszeń nieobecności dziecka można dokonywać w formie pisemnej drogą mailową na adres stolowka.mierzyn@gmail.com lub w stołówce szkolnej u Pani Wioletki –tel. 504208711.

Odpisy za nieobecność dziecka na obiadach w dniu zgłoszenia do godziny 09 00 będą odliczane od dnia następnego.

Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych jeżeli nieobecność ucznia jest zgłoszona i wynosi jeden dzień lub dłużej.

Odliczanie kwoty następuje z płatności w następnym miesiącu.

Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Uczeń wpisany na listę posiłków jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc – rezygnację z obiadów prosimy zgłaszać pisemnie pocztą mailową lub u Pani Wioletki w stołówce.

 Na skutek narastającej ilości spóźnionych opłat lub w niektórych przypadkach całkowitego ich braku i powstająca w związku z tym dezorganizacja wydawania obiadów, karnety miesięczne dla uczniów wydawane będą tylko po dostarczeniu kopii przelewu.

Prosimy o dokonywanie terminowych wpłat za obiady. W przypadku ich braku dziecko nie otrzyma posiłku.

Uczniowie otrzymają posiłek na podstawie bloczku z karnetu obiadowego.

Nie prowadzimy codziennej indywidualnej sprzedaży obiadów.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonów:

504208711 (Pani Wioletta) oraz 502700522, 505 800703


 

 

 
Z naszej galerii