GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

„ MORSKIE OBLICZE SZCZECINA”

 

ORGANIZATOR:

 • Szkolne Koło Edukacji Morskiej w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin;
 • Pracownia Edukacji Wodnej i Żeglarskiej Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie;

 

 

CELE KONKURSU:

 • Uwrażliwienie na piękno miasta Szczecin
 • Zainteresowanie tematyką morską
 • Rozwijanie aktywnośći twórczej i umiejętności plastycznych
 • Kształcenie zdolności manualnych

 

 

KATEGORIE WIEKOWE:

Uczestnicy konkursu:

 • dzieci ze szkół podstawowych klas I-III Gminy Dobra

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Praca musi być wykonana indywidualnie
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę
 • Format pracy A4
 • Technika wykonania pracy dowolna pomijając użycie wyrobów takich jak np. ryż, słonecznik itp.
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką opisaną na odwrocie pracy: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna artystycznego dziecka
 • O roztrzygnięciu konkursu szkoła zostanie poinformowana do dnia 12 listopada 2013r

 

 

OCENA:

 • Konkurs oceniać będzie jury w skład, którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie i wiedzę w dziedzinie edukacji wodnej i żeglarskiej.
 • Komisja konkursowa dokonuje oceny według następujących kryteriów:
 • ciekawa treść pracy
 • pomysłowość i estetyka
 • zgodnośc pracy z tematem

 

    Prace zostaną ocenione w 3 kategoriach:

 • Praca plastyczna klas I
 • Praca plastyczna klas II
 • Praca plastyczna klas III
 • Ostateczny werdykt ustala komisja konkursowa.
 • Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 • Warunki organizacyjne określa bezpośrednio organizator.

 

 

 

MIEJSCE I TERMIN:

 • Termin składania prac do 31 października 2013r bezpośrednio do sekretariatu PSP w Mierzynie lub opiekuna Szkolnego Koła Edukacji Morskiej pani Katarzyny Lewandowskiej

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych placówki. Zgłoszenie dzieci na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej, w publikacjach i folderach placówki oraz Koordynatora Programu. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

Z naszej galerii