Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 

1.Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

2. Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

 

3. Ferie zimowe

 

 

28 stycznia- 10 lutego 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

4. Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

 

 

 

5.Egzamin ósmoklasisty

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

15 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

podstawa prawna:

art. 9a ust2 pkt10 lit a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm. § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz. U. poz. 1512 )

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) .) oraz § 2 ust.1rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

7. Ferie letnie

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. oraz § 3 ust.1 pkt4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 )

02.11.2018r. (dyżur świetlica)

21.12.2018r., Wigilie, jasełka

15,16,17.04.2019 r. Egzamin ósmoklasisty

02.05.2019r., (nie zapewniamy opieki, odpracowano 22.09.2018 – Festyn rodzinny)

3 dni rekolekcje – przewidywany maj

podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 )


 

 

Z naszej galerii