INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

kamera_zewnetrzna.x27366.jpg

Szanowni Państwo,

INFORMUJEMY, ŻE TEREN PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE JEST MONITOROWANY I OBEJMUJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE BUDYNKU SZKOŁY.

1. Monitoring stosujemy w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa uczniów, pracowników, osób przebywających na terenie szkoły oraz dla ochrony ich mienia i szkoły.

2. Administratorem systemu monitoringu i utrwalonych danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej IM. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, który powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: inspektor@zeasdobra.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania jest ochrona Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych oraz interes publiczny tj. zapewnienie bezpieczeństwa.

4. Więcej informacji, w tym zakres przysługujących Państwu praw, można uzyskać na www.pspmierzyn.pl

Z naszej galerii