Działalność Koła TPD przy PSP w Mierzynie

 

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej im.Przyjaciół Dzieci w Mierzynie działa od września 2013r. Skupia 55 członków, którymi są nauczyciele naszej szkoły. Głównym powodem powołania na terenie naszej placówki tego typu organizacji była „ potrzeba chwili”-chęć niesienia pomocy uczniom i rodzinom najbardziej potrzebującym w naszej szkole. Nauczyciele z pomocą rodziców jak i uczniów starają się pozyskać fundusze przede wszystkim poprzez organizowanie kiermaszów świątecznych. Dzięki nim możemy dofinansować wycieczki, zielone szkoły, wyprawki, obiady. Życzliwość i pomoc rodziców i babć naszych pociech jest ogromna, wierzymy w to, że razem uda nam się z sukcesem organizować pomoc najbardziej potrzebującym.


ZARZĄD SZKOLNGO KOŁA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Katarzyna Lewandowska- przewodnicząca

Izabela Odej-sekretarz

Joanna Szymanowicz- skarbnik

 

Z naszej galerii