Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizować będzie rządowy program „Dobry start” 300+,  a tym samym przejmuje obsługę jednego ze świadczeń dla rodzin, z systemu szeroko rozumianych świadczeń rodzinnych, którego celem jest wsparcie finansowe rodzin przy wyprawce szkolnej. 
 
Wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start" można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Świadczenie będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.


Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł - raz w roku - na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.


Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).


Na portalu PUE ZUS znajdzie się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).
Świadczenie z programu Dobry Start będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Jeśli ktoś jeszcze nie ma rachunku, a chce wnioskować o tzw. 300 plus, powinien go założyć.

Infolinia w Oddziale w Szczecinie dla programu Dobry start 300+: 91 459 65 33  lub 91 81 01 531   


Podstawą prawą przyznania świadczenia są:

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.), zmieniona ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 poz. 1006);Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 poz. 1092). 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
 


Dobry Start 300 informacje ogólne 

Dobry Start 300 jak uzyskać świadczenie

Dobry Start 300 jak uzyskać świadczenie
Sekretariat 

w okresie wakacyjnym 

czynny w godzinach 9:00 - 13:00
Podręczniki i ćwiczenia z przedmiotów obowiązkowych uczniowie otrzymają bezpłatnie w szkole.


Podręczniki i ćwiczenia do religii Rodzice kupują we własnym zakresie.


Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa

Podręcznik

Klasa I

Pan Bóg jest naszym Ojcem(dwie części)

(red.) ks. dr Paweł Płaczek,

Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

Klasa II

Chcemy poznać Pana Jezusa(dwie części)

(red.) ks. dr Paweł Płaczek,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań

Klasa III

Przyjmujemy Pana Jezusa
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań

Klasa V

Bóg szuka człowieka(dwie części)

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań

Klasa VI

Jezus nas zbawia(dwie części)

(red.) ks. dr Marcin Wojtasik; s. Beata Zawiślak,

Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań

Klasa VII

Spotkanie ze Słowem
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Świętego Wojciech, Poznań

(podręcznik do I kl. gimnazjum)

Klasa VIII

Aby nie ustać w drodze
(red.) J. Szpet, D. Jackowiak,

Wydawnictwo Świętego Wojciech, Poznań

(podręcznik do II kl. gimnazjum)


 

 


Co zrobić aby dostęp do Internetu był bezpieczny:

  • Aktualizuj oprogramowanie systemowe (Windows, Linuks, iOS),
  • Stosuj silne hasła dostępu do systemu oraz sieci domowych,
  • Nie udostępniaj „sąsiadom” swojej sieci Internet (WiFi).

Co zrobić, aby korzystanie z Internetu było bezpieczne:

  • Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe,
  • Pamiętaj treści zamieszczone w sieci (zdjęcia, posty, komentarze) nigdy nie zostaną usunięte,
  • Nie otwieraj nieznanych załączników w wiadomościach e-mail,
  • Nie udostępniaj swoich danych w Internecie.
Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii