Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy
Szanowna Pani Dyrektor,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o jak najszersze udostępnianie materiałów nauczycielom, rodzicom i uczniom w Państwa szkole. Liczę na to, że przy Państwa udziale zostaną stworzone warunki do tego, aby wszystkie zainteresowane osoby uzyskały pełną informację na temat zaplanowanych zmian.

W załączeniu przekazuję Państwu pliki elektroniczne wszystkich materiałów. Już dziś zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl . Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrażaniem reformy, akty prawne, szczegółowe dane kontaktowe do poszczególnych departamentów w ministerstwie.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 

  • tel. 22 34 74141 - struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
  • tel. 22 34 74792 - podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
  • tel. 22 34 74458 - przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
  • tel. 22 34 74 312 - finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów powracających z zagranicy
  • tel. 22 34 74 228 - kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • tel. 22 34 74 195 - kształcenie branżowe

 

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Departament Informacji i Promocji w MEN, tel. 22 34 74457 oraz adres mailowy dedykowany kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji:reformaedukacji@men.gov.pl.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Broszura informacyjne
 

 
 


Autobus linii 74, którego pętla znajduję się przy naszej szkole.
Aktualny plan odjazdów autobusów z przystanku szkolnego pod znakiem drogowym 

Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii