Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy
Półkolonie w szkole organizowane
na terenie
Gminy DobraInformacje

OBWIESZCZENIE NR 1/2017/2018

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PRZYJACIÓŁ DZIECI W MIERZYNIE
Z DNIA 27 LISTOPADA 2017r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły.

Na podstawie § 174 Statutu Szkoły oraz Uchwały Rady Pedagogicznej nr 16/27/11/2017
z dnia 27.11 2017 r. w sprawie zmian w statucie szkoły, postanawia się, co następuje:

 

1. Ogłaszam tekst jednolity „Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia.

2. Statut uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 16/27/11/2017 z dnia 27.11 2017r.

3. Tekst jednolity statutu obowiązuje od dnia 1.12.2017 roku.

4. Z dniem wejścia w życie powyższego Statutu traci mocStatut uchwalony wdniu 1.09 2015r. ze zm.

4. Wersja elektroniczna Statutu jest udostępniona w dzienniku elektronicznym Librus.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
KOŁO MUZYCZNE OGROMNE PODZIĘKOWANIA!!!

To, że zawsze mogę na Was liczyć, to pewne, ale na KONCERCIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH w naszym kościele przeszliście moje oczekiwania.

Wyśpiewaliście 16 pieśni bezbłędnie, czysto, solo i w zespole, jestem z Was bardzo bardzo dumna. Wiem, że jesteśmy jedną z niewielu szkół, która tak potrafi śpiewać o naszej historii, o naszym kraju. Dziękuję kochanym solistkom za pełen profesjonalizm!!!

Dziękuję Rodzicom, jak zawsze, za wsparcie, za przybycie mimo okropnego deszczu.

 

Przed nami ogromna ale przyjemna praca z repertuarem świątecznym. Styczeń i początek lutego baaaaardzo koncertowy!!!!

 

 

K. Romanowska


Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii