Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie - zapraszamy
Ogłoszenie nr 561382-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.


Regulamin Biegu/marszu Patrona Szkoły dla dzieci
podczas imprezy
Dzień Dziecka Dniem Sportu.

 

I.Organizator
Organizatorem biegu/marszu dla dzieci jest Natalia Sebastianowicz i Hanna Januszewska. Biegi dla dzieci odbywają się w ramach imprezy Dzień Dziecka Dniem Sportu przy Szkole Podstawowej w Mierzynie.

II. Cele

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.


III. Termin, miejsce, dystans. 

1. Bieg/marsz odbędzie się 1 czerwca 2018 r. w Mierzynie, przez ul. Kolorową, Wędrowną, Rolniczą.

2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 9.15.

3. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania 2000m. Dzieci pokonują dystans biegiem lub marszem.

4. Na trasie biegu/marszu będzie siedem punktów na których będą znajdować się nauczyciele/rodzice. Punkty te będą zaopatrzone w apteczki pierwszej pomocy. Punkty te znajdują się co 290m. 

5. Trasa biegu/marszu będzie strzeżona przez policję oraz straż gminną.


IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa. 

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu/marszu jest wyrażenie zgody przez rodzica i podpisaniu Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu/marszu. Oświadczenie należy przekazać wychowawcy klasy.

2. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Dzieci mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.

3. Udział w Biegu/marszu jest bezpłatny.

4. Każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przykleić do koszulki. 


V. Regulamin bezpieczeństwa uczestników Biegu/Marszu Patrona Szkoły 

1. Każdy uczestnik biegu/marszu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

2. Każdy uczestnik porusza się własnym tempem zachowując zasady samo asekuracji.

3. Osoba biegnąca/maszerująca nie może stwarzać zagrożenia dla innych uczestników biegu/marszu (np.: nagła zmiana kierunku, siadanie na trasie, wiązanie butów, popychanie, wbieganie na innych, przytrzymywanie itp).

4. Uczestnik porusza się wyznaczoną trasą i nie może jej opuścić, ani zmienić.

5. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia złego samopoczucia w najbliższym punkcie obsługi technicznej biegu (nauczyciel + wolontariusz ubrani w żółte znaczniki).

6. Przed rozpoczęciem biegu/murszu i po jego zakończeniu uczniowie pozostają pod opieką wychowawcy.Nowości i wydarzenia
Z naszej galerii